Kategorier
Uncategorized

Grindhvalskjelett sikret til museumssamlingene

Onsdag den 4. desember ble siste del av skjelettet på den døde grindhvalen fra Tromøya sikret for museets samlinger. Grindhvalen ble funnet død ved Såda på utsiden av Tromøy i slutten av oktober. Den 5. november dro zoolog Roar Solheim og taksidermist Erik Bargeman for å sjekke kadaveret og undersøke om hvalen hadde magen full av plast. Funn av andre tannhvaler med store mengder plast ga grunn for å se om også denne grindhvalen kunne ha lidd samme skjebne. NRK Sør-nytt var med og filmet hele seansen, som ble sendt som live-streaming på nettet (https://www.nrk.no/sorlandet/apner-dod-hval-i-arendal-_-skal-sjekke-magen-for-plast-1.14769814). Siden hvalen havnet inne i nasjonalparkområdet, ble det avklart med forvaltningsmyndighetene på forhånd at hvalen skulle få ligge og brytes ned eller spises opp på stedet i løpet av vinteren.

En uke senere, den 12. november, dro zoolog og taksidermist fra museet tilbake og hentet hodet og halevirvlene fra grindhvalen. Kjøtt og spekk ble skåret løs fra skjelettdelene, slik at dette kunne ligge igjen til åtselspisere. Onsdag 4. desember hentet Erik Bargeman sammen med vaktmester Bjarne Svendsen inn de siste skjelettdelene fra grindhvalen; nakkehvirvler og brystdelen med ribbein. Det som ble liggende igjen etter hvalkadaveret er nå bare kjøtt, innvoller og spekk, alt tilgjengelig for åtselspisere. Hvis det blir kraftige vinterstormer kan også en del av restene bli skyllet ut i havet igjen, til glede for sjøstjerner og andre bunnlevende havdyr.

Skjelettet og kraniet vil etter hvert bli renset ved Naturmuseet. Det blir det største komplette skjelettet som vi hittil har ivaretatt fra noe pattedyr, siden hvalen var nesten 4,5 meter lang.

Den døde grindhvalhunnen slik den lå 5. november 2019. Foto: Roar Solheim.
Mediebilde fra live-streamingen av obduksjonen av grindhvalen. Foto: Roar Solheim.
De seks første hvirvlene i hvalens rygg. Øverst Atlas-hvirvelen, som fester ryggen til kraniet. Hos hvalene er Atlasvirvelen sammenvokst med fem eller seks av de neste virvlene slik at dette ser ut som en enhet. Foto: Erik Bargeman.
Kategorier
Uncategorized

Lirype på museumsvisitt – et forunderlig besøk

Slik ble lirypa funnet utenfor museet på morgenen 2. desember 2019. Foto: Roar Solheim.

Liryper flyr vanligvis ikke inn i bymiljøer, men i dag fikk museets zoolog seg en overraskelse. Ei lirype ble funnet død utenfor Naturmuseet! Fuglen lå i en krok på baksiden av magasinbygget. Liryper kan av og til trekke ut mot kysten av Agder i vinterhalvåret. Dette skjer som regel når fjellbjørk og andre beiteplanter dekkes av et tykt islag slik at rypenes mat blir utilgjengelig. Vi har ikke fått noen meldinger om slike tilstander foreløpig i Agderfylkene denne vinteren. Lirypa KAN muligens ha blitt plassert av mennesker utenfor museet, men det virker søkt at en finner ikke skulle ha levert den sammen med funnopplysninger til oss på museet. Fuglen var helt fersk med utbulende øyne som på en helt nylig død fugl. Dette taler for at lirypa faktisk har kommet seg til Gimle og har omkommet her, uten innblanding fra mennesker. I så fall er dette det mest forunderlige fuglefunnet vi har gjort på lenge. Fuglen blir skinnlagt og lagt inn i museets vitenskapelige skinnsamlinger.

Lirypas øye bulet ut som hos en nylig død fugl, noe som tyder på at den har omkommet utenfor museet natten mellom 1. og 2. desember. Foto: Roar Solheim.