Kategorier
Zoologi

Fugleungene flytter ut fra hjemmeområdet

Siden 2007 har 34 småfuglkasser og 4 stærkasser i park- og skogområdet rundt naturmuseet blitt fulgt opp hver vår for å registrere antall og arter av hullrugere. Alle fugleungene blir ringmerket såfremt de ikke rekker å hoppe ut før kontrollene skjer. Også noen voksne hekkefugler blir fanget for ringmerking eller kontroll. I de 17 årene […]

Kategorier
Zoologi

Mystiske lyder i sommernatten

Nattravnen er en fugl få har sett eller kjenner til. Men hvis du går ut i skogen en sommernatt kan du være heldig å høre nattravnens forunderlige «sang». Fuglen lager en vedvarende, surrende lyd som kan minne om lyden fra et roterende hjul som på en gammeldags spinnerokk. Det er særlig på kystnære heier og […]

Kategorier
Zoologi

Hvilke bakterier har slettsnok i tarmsystemet?

Bachelorstudenter avslører slettsnokens tarmbakterier Tarmsystemet til et dyr består av 4 hoveddeler: munnhule, spiserør, magesekk, tarm. To bachelorstudenter i biologi ved UiA, Ingrid Sand Borgersen og Regine Jåsund, har undersøkt bakterie-innholdet i spiserør og tarm hos 6 døde slettsnoker våren 2023. Her kommer en bildeserie fra disseksjonen av de døde slettsnokene: Naturmuseum og botanisk hage […]

Kategorier
Zoologi

Fuglene som farger seg selv

Mange fugler er svært fargerike, men visste du at noen fugler faktisk farger sine egne fjær? Tranene er slike fugler. Når de ankommer Norge om våren, har de en gråaktig farge. Men under hekketiden blir tranene rødbrune over store deler av ryggen. Denne fargen sørger de faktisk for å skaffe seg ved egen hjelp. Når […]

Kategorier
Zoologi

Sel – superkrefter og flørteteknikker

Hva er en sel? En sel er et pattedyr som tilbringer mesteparten av livet sitt i havet. Selen har utviklet seg fra landlevende rovdyr, og hører til en gruppe rovdyr som blant annet inkluderer bjørn, mårdyr, stinkdyr og vaskebjørn. Til sammenligning så er hvalenes nærmeste levende slektning faktisk flodhesten! De ekte selene skiller seg fra […]

Kategorier
Zoologi

Piggsvin med radiosendere i Kristiansand

Piggsvin Erinaceus europaeus kom inn på den norske rødlista over truete og sårbare arter i den siste reviderte utgaven november 2021, i kategorien «Nær Truet (NT)». Hva kan vi gjøre for å forbedre leveforholdene til denne arten, for å hindre en videre nedgang i bestandsstørrelse? Dette er bakgrunnen for en ny bacheloroppgave i biologi ved […]

Kategorier
Zoologi

Hvordan artsbestemme et slange-skinn?

-Slange-workshop for nye bachelorstudenter Workshop med nye bachelorstudenter som tar oppgave på slangesopp hos norske slanger 2022 begynte et nytt forskningsprosjekt ved Naturmuseum og botaniske hage, UiA, der formålet er å undersøke om den fryktede slangesopp-sykdommen Ophidiomycosis er kommet til Norge. Beate Strøm Johansen og Malene Østreng Nygård er veiledere for 4 nye bachelorstudenter som […]

Kategorier
Zoologi

Når er parringstida for slettsnok i Norge?

Slettsnok (Coronella austriaca) er en slangeart i Europa som man vet svært lite om, og det er fordi arten liker best å gjøre ting i det skjulte. I motsetning til hoggorm og buorm som man ofte kommer over mens de sluker et bytte eller parrer seg, så finnes det få foto-dokumentasjoner fra slettsnok. Forskere kan […]

Kategorier
Zoologi

Biulven trives på Tromøya

Biulven (Philanthus triangulum) er et spennende insekt! På Tromøya ved Arendal har biulvene funnet områder med veldig fin sand. Der graver de lange tuneller ned i bakken. I disse tunellene lever larvene deres opp. Larvene lever på bier som biulven har paralysert. Det er derfor den har fått navnet biulv. Biulven er en graveveps Biulven […]

Kategorier
Zoologi

Innsamling av døde slanger

Har vi fått Soppsykdommen SFD i Norge? Universitetet i Agder (UiA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) ønsker å undersøke om den fryktede slange-soppsykdommen SFD (=Snake fungal desease) finnes i Norge, på ville norske slanger. I England, Wales og Tsjekkia er denne soppsykdommen påvist, og det er særlig buorm (Natrix natrix) som blir angrepet av […]