Kategorier
Zoologi

Dyrespor i snø

Rødrevspor krysser harespor. Predator og byttedyr! Foto: Beate Strøm Johansen

I Norge har mange pattedyr og fugler blitt jaktet på i tusener av år, så de er blitt veldig sky og redd for mennesker. Det er ikke så ofte vi er heldige å få se et vilt dyr. Likevel vet vi at de er rundt oss fordi de setter igjen fotspor eller lager andre sportegn (som rester fra spising, lort, hi, eller territoriemarkeringer). Vinter med snø er den perfekte tiden for å se etter dyrespor. Om sommeren skal du ha flaks for å finne dyrespor i sand eller gjørme, mens i snøen vil dyra alltid sette igjen fotsporene sine. Fotsporene kan se ganske forskjellige ut avhengig av om det er dyp løssnø eller fast snø, og om dyra beveger seg rolig eller raskt.

I dette blogginnlegget finner du bilder av sporavttrykk i snø, samt litt andre typiske sportegn. Dere er velkommen til å bruke bildene fra bloggen hvor fotografen er meg (Beate Strøm Johansen). Det er hyggelig hvis du oppgir hvor bildene er hentet fra (naturblogg.uia.no og fotografens navn).

Hvis du ønsker å spørre om egne dyresporbilder, husk å få med målestokk på bildene og oppgi sted. Send dem til epost: beate.johansen@uia.no

HARE (Lepus timidus)

Haren har kroppslengde på 50-61 cm og veier 2-4 kg, og hunnen blir størst. Hare er et byttedyr for flere rovdyr og rovfugl, derfor har den store, lange ører for å lytte etter farer, og lange og kraftige bakbein for å kunne hoppe lange hopp vekk fra forfølgeren. Den høye bakkroppen gjør at det blir mest naturlig for haren å bevege seg i galopp eller sprang. Haren kan sprike med tærne slik at fotsålen under de store bakføttene blir ennå større for å unngå å synke ned i løssnøen. Det er knipper med hår under tærne som gjør at sporavtrykkene ikke blir like tydelige som hos dyr med nakne tråputer. Haren har 4 tær på alle føtter som setter avtrykk i sporene, og det spesielle er at tærne sitter asymmetrisk, særlig på framføttene (5-7 cm). Asymmetrien på bakfoten vises best når tærne er godt samlet. I et tydelig bakfotspor (7-10 cm) kan man bakenfor de fire tåputene se merker etter to hårputer til, som sitter lenger bak på yttertærne.

Her ser du det typiske haresporet i rolig galopp. Avstanden mellom sporgruppene kan variere fra 40cm til 4 m, alt etter hvor fort haren hopper. Her er det rolige små hopp og bakføttene settes da ved siden av hverandre. Haren har hoppet mot venstre. Foto: Beate Strøm Johansen.
Haren har hatt dårlig tid og hoppet framover i lange sprang (bort fra meg). Det kan være litt vanskelig å se at dette er et harespor, så man bør følge sporet et stykke for å se om man kan se det mer typiske haresporet. På fast underlag og ved hurtig bevegelse kan fotavtrykkene dras helt ut og ligne travespor etter rev. Bakføttene blir da plassert litt etter hverandre, slik du ser her, i stedefor ved siden av hverandre som er det normale vi ser når haren har hoppet rundt i rolig galopp for å spise. Foto: Beate Strøm Johansen.
En eller flere harer har hoppet fram og tilbake og beitet på bjørketrærne som snøen har tynget ned. Til høyre ser du en «hare-sti», der individene har beveget seg på den samme stien fram og tilbake flere ganger. Her har de luntet rolig. Foto: Beate Strøm Johansen.
Harespor på fast underlag. Her kan du se at haren har 4 tær på hver fot. De små framføttene er tydelig asymmetriske og går ut i en spiss foran. Framføttene er bak bakføttene, dvs at framføttene er de sporene nederst som er nærmest meg på bildet og haren hopper framover, fra meg. Bakføttene er her plassert litt utdratt (ikke ved siden av hverandre), noe som kan skje når haren har det travelt. Framfotsporet er 5-7cm langt, bakfotsporet er 7-10 cm langt. Egentlig har haren 5 tær på framfoten, men den femte tåa er så kort at den ikke vises i sporavtrykket. Foto: Beate Strøm Johansen.
Harespor i skare, og de to store bakføttene øverst i bildet kan minne om fotavtrykkene til et stort rovdyr som gaupe, ulv eller stor hund. De små, asymmetriske framføttene bak bakføttene (nederst i bildet) avslører at dette er et harespor, og haren har hoppet oppover/framover fra meg. Foto: Beate Strøm Johansen.
Harens bakføtter med utspilte tær for å unngå å synke ned i snøen. Du ser at sporavtrykket er veldig stort for å være et såpass lite dyr, bakfotsporet kan bli større enn et gaupespor. Her ser vi merker etter bakhasene. Foto: Beate Strøm Johansen.
Harens bakføtter på fastere underlag, og her er ikke tærne utspilt. Du kan se at tærne på harens bakføtter sitter svakt asymmetrisk. Slik kan du skille harespor fra revespor. Vi ser avtrykk av bakhasene og de to ekstra hårputene som sitter på yttertærne baken for de fire tærne. Foto: Beate Strøm Johansen.
Harespor i dyp snø. Her har den hoppet fort i lange sprang. Skrittlengden kan variere mellom 40 cm og 4 meter. Foto: Beate Strøm Johansen.
Dette er også et harespor, og her har haren hatt det litt travelt fordi sporet er utdratt. Bakføttene (til høyre) er ikke plassert ved siden av hverandre, slik det ofte blir når haren hopper litt raskt på fast underlag. Haren har hoppet mot høyre. Foto: Beate Strøm Johansen.
To harespor som krysser hverandre, det sporet som er nederst til høyre i bildet går videre ut av bildet, mens det andre sporet går oppover/fra oss. Disse haresporene er ikke helt typiske, og man bør følge sporene et stykke for å se om de slår over til mer typiske harespor slik at man blir sikker. Når haren har det travelt får den en uttrukket sporstilling som kan minne om travespor etter rev. Foto: Beate Strøm Johansen.
Begge disse sporene er harespor, men det til venstre kan minne om revespor. Sporet til høyre kommer mot oss, mens sporet til venstre hopper fra oss. På hardt underlagt, og særlig hvis haren hoppe fort, så kan sporet bli helt utstrakt og forveksles med revens travespor. Man bør da følge sporet en stund for å se om det slår over til en mer typisk sporstilling. Her har haren bare hatt det middels travelt. Foto: Beate Strøm Johansen.
Harelorten er trillrund og relativt grovkornet og blir raskt lysebrun ute i vind og vær. Lorten er mørkere når den er helt fersk. Foto: Beate Strøm Johansen.

Harelorten er trillrund og relativ grovkornet med diameter 1,5-2 cm. Om vinteren spiser haren mye mat som har lavt energiinnhold, som bark. Den produserer derfor også mye harelort, opptil 400 runde lort per døgn. Haren produserer også et vått og mørkebrunt blindtarmsekret som spises med en gang det kommer ut, slik at den får nyttiggjort seg næringsstoffene. De runde harelortene har derfor vært gjennom tarmkanalen to ganger! Om sommeren er harelortene mykere og helt svarte, med en liten spiss i den ene enden.

Typisk haregnagde kvister. Haren har fortenner i både overkjeven og underkjeven som sammen klipper av kvister så det blir rene skråkutt uten frynser. De to fortennene i overkjeven har to lengdefurer som kan synes i gnagemerkene. Det kan se ut som om tennene i overkjeven består av 4 smale fortenner i stedet for 2 fortenner. Foto: Beate Strøm Johansen.
Her ser du tydelig furen som haren har i hver fortann i overkjeven. Disse to furene gjør at det ser ut som at haren har 4 smale fortenner i overkjeven. Foto: Beate Strøm Johansen.
På bildet over er det ingen tvil om at det er haren som har gnaget av barken på kvistene. De trillrunde harelortene avslører dette, samt at man kan se spor etter furen i fortennene i overkjeven hvis man går nærme nok. Det er også typisk for hare at den gnager grundig av barken. Foto: Beate Strøm Johansen.

EKORN (Sciurus vulgaris)

Ekorn er en dagaktig gnager som trives både i barskog og løvskog og byområder. Dyret veier 200-400 gram og kroppslengden er 19-25 cm. Så kommer en lang og buskete hale i tillegg, som den bruker til å styre med når den hopper fra tre til tre. Ekornet har 5 tær på bakfoten, men bare 4 tær på framfoten. Tommelen er blitt redusert til en liten klump. Bakfoten (5-6 cm) er tydelig lengre enn framfoten (3-4 cm), og i ekornsporet er de to lange bakføttene foran framføttene. Både framføtter og bakføtter settes parallelt, og de har lange klør til å klore seg fast når de hopper mellom trærne.

Ekornspor sammen med en målestokk (skistøvel størrelse 38). Hele sporgruppen måler ca 15 cm fra foran til bakerst. De to lange bakføttene står foran litt utoverrettet, og de to små framføttene («hendene») står ved siden av hverandre bak. Ekornet har hoppet framover (bort fra meg). Bakfotens lengde er 5-6cm, framfotens lengde er 3-4 cm. Foto: Beate Strøm Johansen.
Det er viktig med en målestokk når man tar sporbilder. Dette er en typisk sporgruppe fra ekorn på fast underlag, med et tynt lag fin nysnø på toppen. Her sees ikke merker etter klørne på grunn av den fluffy nysnøen. Foto: Beate Strøm Johansen.
Ekornet har hoppet i dyp løssnø, og da kan bakføttene settes i framføttenes spor. Sporgruppa kan nå minne om et mårdyrspor, men størrelsen og fasongen på sporgruppen med parallelle fotavtrykk viser at dette uten tvil er fra ekorn. På bakken beveger ekornet seg alltid i sprang med skrittlengde på 40-80 cm, men i flukt kan skrittlengden bli 130 cm! Foto: Beate Strøm Johansen.
Ekornet har hoppet i dyp løssnø, og her ser vi slepesporene etter bakføttene. Foto: Beate Strøm Johansen.
Typisk ekornspor i kram snø, og målestokken er en barnehånd. Her kan man telle de 5 tærne på de lange bakføttene som står øverst (foran), og de 4 tærne i framføttene (hendene) som står bakerst. Ekornet setter føttene sine parallelt, mens haren setter framføttene diagonalt. Foto: Beate Strøm Johansen.
Tre ekornspor til venstre som har hoppet fram og tilbake, og et harespor til høyre som har hoppet oppover/bakover ut av bildet. Harespor er betydelig større enn ekornspor, og harens framføtter settes diagonalt mens ekornets framføtter settes parallelt. Foto: Beate Strøm Johansen.
Typisk spise-sportegn fra ekorn. Både grankongler og furukongler har to proteinrike små frø bak hvert kongleskjell. Hos furukongler (som her) er konglene modne etter 2 år, og da er kongleskjellene harde og vedaktige, så ekornet må bruke både gnagertennene og fingrene for å få vekk skjellene for å spise frøene. Det må mange furukongler til for å mette et ekorn, så det kan ligge store dynger med furukongleskjell under furutrær. Foto: Beate Strøm Johansen.

Utpå våren, når sol og vind tørker ut konglene, da kan du høre en slags popkorn-aktig lyd i furuskogen. Det er kongelskjellene som tørker ut og bøyer seg tilbake slik at frøene drysser ut. Frø fra nåletrær som gran og furu er en vesentlig del av ekornets føde gjennom en stor del av året. De modne furukonglene som er 2 år, er så harde at ekornet må gnage dem i stykker. De umodne furukonglene som er yngre og mykere, kan ekornet klare å rive i stykker med framføttene.

Her har ekornet sittet oppi grantreet og sluppet ferdigbehandlete grankongler ned på bakken under treet, og det er blitt liggende et tykt lagt av avgnagde kongleskjell. På steinen til venstre har ekornet sittet og begynt på en kongle, alltid påbegynt i den butte enden. Foto: Beate Strøm Johansen.
Grankongler behandlet av ekorn for at den kan spise de to konglefrøene bak hvert kongleskjell. Hvis ekornet ikke sitter oppe i treet og spiser konglefrø, så finner det seg en stein eller tue for å sitte litt høyt for å holde oversikt over mulige fiender. Du ser på bildet at ekornet alltid begynner i den butte enden av konglen, som blir en opptrevlet spiss. Konglestilken oppover blir også rufsete. Foto: Beate Strøm Johansen.
Ekorn er høyrehendte eller venstrehendte, akkurat som oss! Et ekornindivid vil alltid holde konglen på samme måte. Et høyre-ekorn vil alltid holde toppen av konglen til høyre for seg, mens et venstre-ekorn vil holde toppen av kongle til venstre for seg. Ekornet begynner alltid gnaging på den butte enden av konglen og holder konglen skrått med toppen støttet mot underlaget. Når ekornet ikke klarer å rive av flere skjell med tennene i fra den butte enden, legges konglen ned og holdes fast med forpoten og den gnager av skjellene og spiser frøene etterhvert. Skjellene sitter i spiral oppover konglens akse, så ekornet må stadig dreie konglen for å gnage videre til det bare sitter igjen en dusk av skjell i toppen. Hvis man studererer de avbitte flatene fra kongleskjellene vil man se et de er skrå, og den ene sideranden er kortere enn den andre. Den siden der fortennene i underkjeven har gått inn, er alltid lavest. Den andre siden går ut i en liten spiss. Om denne spissen vil sitte på høyre eller venstre side av den avgnagde flaten avhenger av om ekornet har holdt kongletoppen til høyre eller venstre for seg. Foto: Beate Strøm Johansen.
Typisk spise-sportegn fra ekorn om vinteren. Ekornet har sittet oppe i grantreet og gnagd av kongleskjell for å spise frøene innenfor, og det drysser ned grankongleskjell og ferdigbehandlete grankongler som bare har en liten tust med kongleskjell igjen i spissen. Foto: Beate Strøm Johansen.
Dette er et vinter-sportegn fra ekorn som ikke så mange kjenner til. Mange ser dette, men forstår ikke hva de ser. Om vinteren og våren er hannblomsterknoppene på grantrærne en god kilde til næring for ekornet i en tøff periode av året. For å komme til disse, må ekornet knipse av granskuddene. Derfor blir det liggende massevis av korte granskudd under enkelte grantrær. Foto: Beate Strøm Johansen.
Hasselnøtter spist av ekorn. Når ekornet skal lage hull i nøtten, gnager den først et lite spor tvers over spissen på nøtten og da blir det en liten sprekk. Underkjevens fortenner stikkes inn i denne sprekken og sprenger nøtten i stykker. De to halvdelene er stort sett uten gnagemerker, men unge uerfarne ekorn gnager mer planløst rundt på nøtten før de lærer seg teknikken. Her har ekornet lagret en haug med hasselnøtter i et hulrom ved foten av et tre. Foto: Beate Strøm Johansen.

Ekornets lort/ekskrementer er dessverre vanskelige å finne, så jeg har ikke bilder av det nå. Hvis noen har sikre bilder av ekornlort, så send dem gjerne til meg på epost, så jeg kan få lagt ut et bilde her. Det jeg har lest meg til, er at ekornets små lorter er nesten runde med en liten spiss i den ene enden og litt butt i den andre enden, og om sommeren er de brune og større, mens om vinteren er de nesten sorte og mindre. Ekornlorten skal være 5-8mm lange og 5-6mm brede. Ekornlort ligner harelort- men bare mindre.

BEVER (Castor fiber)

Beveren er Europas største gnager, den veier 13-21 kg, og helt opp til 35 kg. Beveren er den dyrearten i vår natur som etterlater mest sportegn i naturen; hytter, demninger, avgnagde trær, påspiste vannliljerøtter, matforråd i vannet foran hytteåpningen, lort i vann, duftmarkeringer og fotavtrykk i snøen og luftbobler i is. Det er bare bakfoten (15-18 cm) som har svømmehud, mens forfoten (5-6 cm) ser ut som en liten hånd. Beveren er aktiv hele vinteren og feller trær, såfremt den ikke er innefrosset i hytta.

Beveren her har kommet via en åpen bekk opp på land til et bjørkefelt. Kram snø gjorde at beveren satte igjen svært tydelige fotavtrykk. Du ser tydelig forskjell på de svære bakfotsporene med svømmehud, og de små hendene. Beveren har gnagd bjørketrærne opp i passende biter som den har slept med seg ned til bekken. Foto: Beate Strøm Johansen.
Forfoten til beveren ser ut som en liten hånd med lange fingre, og er 5-6 cm lang. Det er 5 tær på alle føtter, men det vises oftest bare 4 tær i forfotsporet. Det er lange og spisse klør på framføttene. Foto: Beate Strøm Johansen.
Bakfotsporet til beveren er virkelig svært, 15-18 cm langt inkludert hælen. Det er svømmehud mellom tærne som når helt ut til klørne. Kraftige, butte klør setter ofte igjen tydelige avtrykk. Foto: Beate Strøm Johansen.
Bevere bedriver ikke vintersøvn eller dvale, så de kan være aktive hele vinteren og hente nye trær når det er åpent vann så de kommer opp på bredden. De kan lage brede transportveier opp og ned av vannet. Der sleper beveren med seg kvister og biter av trestammer som den har gnaget av til passende transportbiter. Foto: Beate Strøm Johansen.
Beveren gnager trær og greiner opp til passende biter som den klarer å dra med seg ned i beverslepa og ned i vannet til hytta eller til en trygg spiseplass. Tykke stammer gnages korte, mens tynnere stammer og greiner gnages lenger. Beveren liker ikke den hvite ytterbarken på bjørk, så man kan finne de avrevne hvite barkbitene under treet, det er den brune underbarken som beveren spiser på bjørka. Selve veden spises heller ikke. De avgnade trebitene blir brukt til bygningsmaterialer. Foto: Beate Strøm Johansen.
Beveren lager trefliser når den gnager over et stort tre. Man kan se de brede merkene fra fortennene i underkjeven på treflisene. Alle dyr gnager med tennene i underkjeven, fordi overkjevens tenner sitter fast i hodeskallen og ikke kan beveges. Foto: Beate Strøm Johansen.
Beveren gnager bare med fortennene i underkjeven, og den holder hodet på siden og gnager på tvers av stammen, som du ser av tannmerkene på bildet. det er den brune underbarken på bjørka som beveren vil ha. Den hvite ytterbarken river den av og lar ligge. Foto: Beate Strøm Johansen.
Her ser vi tydelig tannmerkene etter beverens gnagertenner (fortenner) i underkjeven. Man kan måle bredden på tannmerkene for å angi beverens størrelse og dermed omtrentlig alder. Foto: Beate Strøm Johansen.
Om sommeren spiser beveren over 100 ulike typer planter, også tynne ferske skudd og fersk bark. Fine tannmerker fra beverens fortenner i underkjeven på denne tynne kvisten. Foto: Beate Strøm Johansen.
Bevere liker ikke å spise den hvite ytterbarken på bjørka, og river av denne. Det er bare den brune underbarken som spises. Beveren gnager på tvers av stammen og bruker underkjevens fortenner til å gnage med. Overkjevens fortenner settes fast som hoggjern mens underkjevene beveger seg. Resten av trebitene brukes til å bygge hytter og demninger. Foto: Beate Strøm Johansen.
Spiseplass fra bever på bredden av et vann. Her ligger både pinner og vannliljestilker igjen. Beveren har kost seg med barken på pinnene og de ferske grønne bladene og stilkene på vannliljene. Foto: Beate Strøm Johansen.
Beveren er veldig glad i å spise vannliljer. Her er en fersk spiseplass, og beveren kommer tilbake til kvelden for å fortsette måltidet. Foto: Beate Strøm Johansen.
Beveren holder hodet på tvers (på siden) når den skal gnage, noe man ser ut fra tannmerkene. Det legger seg en haug med trefliser under treet der beveren har gnaget. Foto: Beate Strøm Johansen.
Hvordan har beveren klart å gnage bjørkestammene så høyt oppe? Finnes det monstersvære bevere? Nei, det skyldes at beveren har gnagd av disse stammene når det var mye snø om vinteren. Her har det vært omtrent 1,5 meter snø når beveren har gnagd. Foto: Beate Strøm Johansen.
Om høsten legger beveren opp et matlager i vannet foran åpningen til hytta. Da kan den få tak i mat selv om det skulle fryse til et tykt islag oppå vannet. Soverom og spiserom er inni hytta ovenfor vann-nivå (venstre del av bildet). Beveren tetter hytta med jord og gjørme og bygger stadig på med nye greiner. Foto: Beate Strøm Johansen.
Beveren elsker barken på ospetrær, og kan bevege seg langt fra vannet for å finne et ospetre langt oppe i en li. Dette kan bli til lange stier der beveren trasker opp og ned med ospegreiner i munnen. Vi kaller disse stiene for «beversleper». Foto: Beate Strøm Johansen.
Gjenbruk! Når beveren har spist av barken på trær og greiner, brukes det til byggemateriale. Her er beveren i gang med å bygge en ny demning i et skogstjern der bekken går ut. Slik vi vannstanden økes med tiden, slik at vannets areal øker og beveren får kortere avstand å bevege seg på land til nye trær (=mat). Siden beveren beveger seg noe klossete på land, så føler den seg mye tryggere i vannet der den kan dykke og svømme inn i hytta si. Foto: Beate Strøm Johansen.
En stor, gammel beverdemning. Foto: Beate Strøm Johansen.
En skikkelig gammel beverdemning som er begrodd med tett vegetasjon og nå kan fungere som bro for all slags dyr. Foto: Beate Strøm Johansen.
Svær bebodd beverhytta i kanten av et vann. Beverfamilien har båret jord og søle oppå hytta for å gjøre den tett og godt isolert mot vinterkulden. Personen på bildet peker ned på inngangen til hytta, som er under vann. Foto: Olav Didriksen.
Tuehytte. Beveren kan også lage hytter som ligger midt utpå en myr, og hytta får da fasong av en tue. Inngangen er alltid under vann. Foto: Beate Strøm Johansen.
Det er ikke alltid lett å se beverhytter under snøen om vinteren. Her ser vi noen gnagde beverpinner som stikker opp fra snøen fra toppen av beverhytta. Foto: Beate Strøm Johansen.
Alle de runde boblene i isen er fra bevere som har svømt under isen. Dette er en fin måte for å se at beverhytta er bebodd. Du ser beverhytta i bakkant i bildet, langs bredden av vannet. Foto: Beate Strøm Johansen.
Beverlort! Det er ikke mange som har sett beverlort, og det er fordi bevere har toalett på faste plasser i vannet. Man må være heldig for å finne beverlorter på grunt vann tidlig om våren. Utover sommeren spiser bevere ferske planter og ikke så mye bark, så da blir avføringen mer flytende. Det er beverens vinterlorter vi kan finne slik. Størrelse og fasong er omtrent som en elglort, men beverlorten er mye mer grovfibret og lysere i fargen og løsere i konsistensen. Foto: Beate Strøm Johansen.
Her flyter 4 beverlort i vannet tidlig om våren, ikke så langt unna beverhytta. Foto: Beate Strøm Johansen.
For dem som lager sportegnsamling, så bør beverlort dynkes/sprayes med limvann og la ligge og tørke. Da vil limet trekke inn og holde lorten sammen når den er tørr. Hvis ikke, faller de tørre beverlortene lett fra hverandre. Man kan bruke det hvite skolelimet eller trelim og blande ut med litt vann i en kopp. Limet blir gjennomsiktig når det tørker. Foto: Beate Strøm Johansen.

SMÅGNAGERE og SPISSMUS

Dette er høyst sannsynlig sporavtrykkene etter småskogmus, som har hoppet fram og tilbake flere ganger. Dette er sprang med firespor. Selv om småskogmusa har lang hale, så er det ikke alltid at halen setter spor. Skogmus har stor bakkropp med lange, kraftige bakbein, akkurat som hare og ekorn. De beveger seg da nesten alltid i sprang. Avtrykket etter bakfoten måler 2,5 cm (medregnet bakhasen). Sporet kan forveksles med klatremus. Foto: Beate Strøm Johansen.
Jeg er ikke sikker på hvilken art som har gått her, men det kan være lemen på grunn av den store skrevinga og at den har benyttet gang/trav (ikke sprang) over stor avstand. Foto: Beate Strøm Johansen.
Dette kan være parsporsprang etter klatremus. Kort skrittavstand og halemerker. Foto: Beate Strøm Johansen.
Jeg tror at dette kan være lort fra spissmus. Bildet under viser den smale renna etter kroppen som gikk ut fra hullet med lorten. Foto: Beate Strøm Johansen.
Her har det trolig gått en spissmus i løs snø, og så har det blitt mildvær. Bredden på renna er 2,5-3 cm. Foto: Beate Strøm Johansen.
Her ser du den samme renna etter en spissmus som har gått i løs-snøen, før mildværet kom. Foto: Beate Strøm Johansen.
Sporavtrykk fra smågnager som har hoppet i korte sprang fram og tilbake mellom noen trær. Skrittlengden er så kort at dette sannsynligvis ikke er i fra skogmus. Foto: Beate Strøm Johansen.
Dette kan være en sporløype etter klatremus, fordi klatremus beveger seg lengre avstander oppå snøen enn det markmusa gjør. Den korte skrittlengden tilsier at det ikke er skogmus. Foto: Beate Strøm Johansen.
Trolig brunrotte fotspor i snø rundt søppelkasser i boligområde. Bakfotsporet til voksen brunrotte er ca 2 cm langt uten hælen, men dette kan være et ungdyr med mindre føtter. Som de andre smågnagerne har rotta kun 4 fingre på framfoten (hånden), noe som synes her på bildet. Foto: Beate Strøm Johansen.
Spissmusspor med merke etter halen i midten, i gjørme. Etterpå har det regnet og noe av sporet er under vann. Hos spissmus er skrittlengden kort og sporrekka gir da inntrykk av at sporet har stor skreving. Man ser ofte slepespor etter halen i fra spissmus, siden de har relativt lang hale og korte bein. Spissmus har 5 tær på hver fot, i motsetning til smågnagere som bare har 4 tær (fingre) på framføttene.
Trolig lemenlort. Ose i Bygland oktober 2018, det lå flere døde lemen utfor et stup like ved. Foto: Beate Strøm Johansen.
Disse lemen-hodeskallene lå under et stup oppe i heia ved Reiårsfossen, Ose i Bygland i oktober 2018. Foto: Beate Strøm Johansen.
Markmusas nettverk av ganger som den har bygget med avtygde gressbiter under snøen. Tidlig om våren ble det tydelig at dette hadde vært et godt markmusår! Fra Gautestad, Evje og Hornes, mai 2019. Foto: Beate Strøm Johansen.
Markmusene har kost seg under snøen og bygget lune og varme korridorer og kammere. Gautestad, Evje og Hornnes, mai 2019. Foto: Beate Strøm Johansen.
Under snøen har vånd (jordrotte/vannrotte) bygget korridorer og kammere av jord oppå bakken, og tidlig om våren kan man se slike jordpølser på 6-8 cm bredde. Dette har skjedd ved at vånden har laget ganger i det underste snølaget og ned i jorda, og da har den kvittet seg med jord fra gravingen ved å presse jorda sammen i gangene under snøen. Loland i Vennesla, april 2018. Foto: Beate Strøm Johansen.
Typiske sportegn fra smågnagere som kommer til syne når snøen smelter. Her er det både hull i bakken og gressforete korridorer oppå bakken som har ligget beskyttet under snøen. Fra Bjåvann, Ålefjær, Vest-Agder. Foto: Beate Strøm Johansen.
Nøttelager og nøttespiseplass fra mus i skjul inni en tresprekk. Når kjernen inni nøttene er blitt spist, er de tomme skallene skjøvet ut på utsiden. Det er typisk for skogmusa å lage slike små, runde gnagehull i skallet. Den stikker fortennene i underkjeven som en pinsett inn i hullet og pirker ut nøttebiter. Skogmusa gnager innenifra og utover, mens klatremusa gnager utenifra og innover. Jomfruland, Kragerø, mai 2017. Foto: Beate Strøm Johansen.
Musebol oppi gummistøvel på ubebodd hytte. Flekkefjord. Foto: Beate Strøm Johansen.

ROVDYR

Huskatt eller Tamkatt (Felis silvestris catus)

Tamkatten har tåputer som er asymmetrisk plassert, akkurat som gaupa. Den innerste av de to mellomtåputene står litt framfor den andre. Oftest er klørne trukket inn og vises ikke i sporet. Kattens sporavtrykk er 2,5 – 4 cm lange. Foto: Beate Strøm Johansen.
Kattens gangspor på hardt underlag. Nærmest er høyre framfot, deretter høyre bakfot. Lenger framme ser du venstre framfot og venstre bakfot. Alle føttene til katten er nesten like. Foto: Beate Strøm Johansen.
Hundespor til venstre og kattespor til høyre for hånden. Bildet er tatt i et vanlig boligområde der både tamkatt og hunder er vanlig. Noen hunderaser er så små at sporavtrykkene ikke er større enn kattens, men hundespor viser nesten alltid klørne og tåputene er symmetrisk plassert. Foto: Beate Strøm Johansen.

Gaupe (Lynx lynx)

Gaupe i Dyreparken i Kristiansand. Vinterpels. Bakfoten settes ned foran forfotsporet, og gaupa pleier å plassere føttene ned i tidligere fotspor, hvis dette finnes. Foto: Beate Strøm Johansen,
Gaupefotspor fra Dyreparken i Kristiansand. Gaupa har 4 tær på alle føtter og klørne er vanligvis trukket inn når de går, men i blandt kan klørne synes. Tærne er noe asymmetrisk plassert, og på høyre foten er det tå nr to fra venstre som er lengst framme i sporet, og motsatt på venstre side. Sporavtrykket er 7-9 cm langt og det er forfoten som spriker mest i sporet. Foto: Beate Strøm Johansen.
Gaupefotspor i snø i Dyreparken i Kristiansand. Hvis du ser nøye på de to mellomste tærne, så peker den ene tåa (langfingeren) litt lenger fram i sporet enn den andre (regner ikke med tommelen). På det øverste fotavtrykket har hasen laget avtrykk. Gaupa pleier å plassere bakfoten foran forfotsporet. Foto: Beate Strøm Johansen.
Gaupe har snust rundt hønsehus på Nesoddlandet, Frogn kommune, Akershus. Foto: Pål Sørensen.
Gaupespor på Nesoddlandet i Frogn kommune, Akershus. Høyrefot nederst og venstrefot over. Skrittlengden er 80-110 cm ved rolig gange, mens i trav kan skrittlengden være 150 cm. Foto: Pål Sørensen.
Gaupespor på Nesoddlandet i Frogn kommune, Akershus. Tå nr to fra høyre peker lengst fram (langfinger), så dette er altså en venstrefot. I snø kan man se slepespor etter føttene som to parallelle streker i snøen. Skrevingen kan variere. Foto: Pål Sørensen.

ULV (Canis lupus)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

RØDREV (Vulpes vulpes)

Rødreven benytter nesten alltid trav, som er en veldig energibesparende gangart. Reven plasserer føttene fot-i-fot med bakfoten i sporet til framfoten, og når snøen er såpass fast at reven ikke synker ned, så skrever den ikke. Da ser sporløypa ut som «perler på en snor», og vi har gitt dette kallenavnet «snoring». Vi sier at rødreven «snorer». Foto: Beate Strøm Johansen.
I rødrevens parringstid (januar-mars) ser vi ofte at to rever har gått sammen. Av og til skilles sporene, og av og til tråkker de i hverandre sporavtrykk. I denne perioden vil de duftmarkere ofte ved å tisse på små kvister, småtrær eller steiner. På bildet her ser du at en av revene har tisset mot den lille kvisten som stikker opp av snøen. Lukten er sterk, og varer lenge slik at de ikke behøver å foreta ny revirmarkering så ofte på de samme stedene. Foto: Beate Strøm Johansen.
Typisk sporløype fra rødrev med rolig trav i dyp løssnø. Her i dypsnøen må reven skreve litt mer, samtidig som at skrittlengden minsker. Revens måte å trave på er energibesparende, der den setter bakfoten i forfotens spor. Reven beveger seg målbevisst og litt svingete langs bredden av islagte vann og duftmarkerer (urinerer) på pinner, trær eller steiner med jevne mellomrom, og tar små svippturer innom busker og småtrær for å lete etter smågnagere. Foto: Beate Strøm Johansen.
Dette er rødrevens «skrå-traving». Her har reven gjort en svært rask trav på fast underlag, mens den har holdt kroppen skråttstilt. Framfoten er det bakre sporet av de to sporene i paret. Framføttene er størst. Reven har travet mot venstre. Foto: Beate Strøm Johansen.
Travspor fra rev med skråttstilt kropp på fast underlag. Bakfotsporet er det fremste av de to sporene i paret, og reven har travet fra oss. Foto: Beate Strøm Johansen.
Hvis rødreven blir skremt, vil den benytte seg av sprang eller gallopp, som her. Men etter cirka 10 meter vil den oftest gå over til trav, som er en mindre energikrevende gangart. Hvis du er usikker på hvilken dyreart som har galloppert her, så følg sporet en stund til dyret tar en mer artstypisk bevegelsesmåte. Foto: Beate Strøm Johansen.
Rødrevens fotavtrykk i fuktig snø på fast underlag. Framføttene er størst og bredest, mens bakføttene er smalest. Klørne er ofte litt lengre og spissere enn hundeklør. Sporavtrykket ligner på hunden sitt spor, men de to midterste tåputene sitter lenger framme hos reven, og det blir et større skille mellom de to fremste tærne og de to tærne på sidene. Revens trampeputer er mindre enn hundens, og sitter ikke så tett sammen. Av og til kan man derimot ikke bli sikker på om sporet er fra rødrev eller hund, da det finnes så mange ulike hunderaser. Det beste man kan gjøre da, er å følge sporet over litt større avstand for å se om bevegelsesmønsteret avslører hvem som har gått der. Foto: Beate Strøm Johansen.
Revens ekskrementer er en pølse som er oppdelt i flere biter, men som oftest kun to biter der den ene biten ender ut i en spiss. Tykkelsen er 1,5-2 cm og opptil 8-10 cm lange og utseende varierer etter hva reven har spist. Ofte kan man se pels fra smågnagere og små knokler og tenner i lorten. Revelort ligner hundelort, men hvis lorten er relativt fersk så kan man lære seg å kjenne den typiske stramme revelukten i fra analkjertlene. Foto: Beate Strøm Johansen.
Når revelorten har ligget lenge, kan kalsium fra knokler og bein i byttedyrene farge revelorten hvit. Vi ser her at fuglefjær stikker ut fra lorten. Reven legger ofte fra seg lorten oppå stubber og steiner så den kan fungere som revirmarkering, både ved syn og lukt. Foto: Beate Strøm Johansen.
Typisk plassering av revens lort. På grunn av den sterke duften fra analkjertlene pleier reven å legge avføringen på tuer og steiner der for at duften (stanken) spes mest mulig. Slik duftmarkerer reven territoriet sitt i tillegg til å urinere. Foto: Beate Strøm Johansen.
Revelort som har ligget lenge ute og blitt hvit på grunn av utskillelse av fosfater i fra knokkelrester i revens tarmsystem. Foto: Beate Strøm Johansen.
Revelort som har brukket i tre biter, og er svartblå i farge fra blåbær og krekling. Her har reven lagt igjen lorten på en skogsvei der den ofte patruljerer for å markere sitt terriorium. Foto: Beate Strøm Johansen.
Reven bruker ekskrementene sine til å duftmarkere territoriet sitt, og samtidig er det en visuell markering. Derfor vil ofte reven legge lorten midt på en vei, istedefor å gjemme den bort i vegetasjonen på siden. Denne reven har spist blåbær. Postveien over Kvislevann i Kristiansand. Foto: Beate Strøm Johansen.
Revelort med både blåbær og krekling og røde tyttebær. Fra Gautestad, Evje og Hornnes, 29.september 2022. Foto: Beate Strøm Johansen.
Reven har her duftmarkert med urin på den lille bjørkekvisten som stikker opp av snøen. Gautestad i Evje og Hornnes januar 2021. Foto: Beate Strøm Johansen.

Grevling (Meles meles)

Grevlingens fotspor i snø i Lindesnes. Vi teller 5 klør og tær i hvert spor, og grevlingen har lengst klør på forpotene, og forpotene er bredest. Grevlingen kan sette bakfoten oppi framfotsporet, som kan gjøre det vanskelig å gjøre nøyaktige mål av et sporavtrykk. Tommel og storetå sitter litt lenger ned på siden enn de andre fire tærne og synes ikke alltid i sporet. Her synes de og forteller oss at avtrykket til venstre er en høyrefot, og avtrykket til høyre i bildet er en venstrefot. Fotavtrykkene er fra 4,5 til 6,5 cm lange avhengig av om hælen har satt avtrykk. Foto: Hanne Thyholdt.
Grevling har gått forbi et hus i utkanten av Oslo i mars 2024, og her synes bare 4 tær i sporet, mens tommel/storetå ikke har satt synlig avtrykk da den sitter litt lenger ned på foten. Grevlingens fotspor er litt større enn kattespor, men katten setter ikke igjen avtrykk av en rad med 4 tær framme. Grevlingens fotavtrykk ligner på bjørnens i fasong. Foto: Audun Birkeland.
Grevlingens sporrekke i snø. Det er helt normalt at grevlingen våkner opp tidlig om våren og tar seg en rusletur ut av hiet for å sjekke om snøen er borte og om det er mulig å finne noe mat. Under milde vintre kan grevlingen være aktiv mye av vinteren, så fremt den finner noe å spise (biller, mark, snegler mm). Foto: Eyvind Rydland.
Grevlingfotspor.Det kan se ut som om grevlingen har 6 tær på dette bildet, men det skyldes at bakfoten er plassert oppå sporet til framfoten. De lange klørne er typisk for grevlingspor (særlig framføttene). Foto: Eyvind Rydland.
Hundefotspor til venstre og grevlingfotpor til høyre, på en populær tursti i Agder. Det vises bare 4 tær i grevlingsporet siden storetåa er litt mindre og sitter lenger ned på venstre side. Dette er en høyrefot. Det er lett å se at sporet til høyre tilhører grevling fordi de 4 tærne sitter nesten på en rad foran og det er lange, tydelige klomerker. Hundespor har 4 symmetrisk plasserte tær, to framme i midten, og en lavere ned på hver side. Klørne er buttere og kortere. Foto: Beate Strøm Johansen.
Typiske grevlingfotspor i sanden langs en elv i Søgne, Agder, i mars 2012. Framfoten til høyre er størst og bredest med lange graveklør. Foto: Beate Strøm Johansen.
Grevlinghi under noen store steinblokker, med latrine (utedo) på utsiden av hiet. Grevlingen kan med rette kalles for vårt mest renslige dyr. Den ville ikke finne på å gå på do innendørs, slik vi mennesker gjør! Grevling lager seg bestemte latriner som enten er like utenfor hiet, eller langs en territoriegrense. Foto: Beate Strøm Johansen.
Grevlingen graver grunne groper i latrinen der den gjør fra seg. Det kan bli store hauger med avføring i hver grop hvis latrinen brukes av mange individer og/eller over lang tid. Farge og konsistens på avføringen varierer etter hva den har spist, men man kan uansett finne ut om dette er grevlinglort ved å lukte på den fordi analkjertler og underhalekjertelen setter en særpreget søtlig duft på avføringen. Foto: Beate Strøm Johansen.
Grevlinglatrine med 2-3 groper med avføring oppi. Den grå, utflytende avføringen nederst i bildet er typisk når grevlingen har spist mye meitemark. Foto: Beate Strøm Johansen.
Grevlingen kan av og til lage seg en koselig seng i hiåpningen der den ligger og nyter vårsola. Reven samler ikke sengematerialer. Foto: Beate Strøm Johansen.
Grevlinghi under steinblokker. Når det ligger tørt gress,mose og løv i hiåpningen så er det bevis på at det er grevling som bor her (ikke rev). Foto: Beate Strøm Johansen.
Typisk snutehull fra grevling når den har boret snuten i bakken for å få tak i en mark eller larve. Her har den hjulpet litt til med frambeina. Foto: Beate Strøm Johansen.
To snutehull fra grevling som har boret snuten ned i jorda for å dra opp en larve eller meitemark. Dette er det vanligste sportegnet fra grevling, men mange kjenner ikke til dette og tenker ikke over at hullene i jorda kan være fra grevling. Foto: Beate Strøm Johansen.
Snutehull fra grevling. Foto: Beate Strøm Johansen.
Dype snutehull fra grevling. Hvis man lurer på om dette er musehull/rottehull, så kan man stikke hånda nedi og sjekke om dette er en tunnell som fortsetter under bakken, eller om det bare er en dyp grop. Foto: Beate Strøm Johansen.
Grevlingen kommer ofte ut tidlig om våren før snøen har forsvunnet for å prøve å finne en matbit som ofte er snegler, meitemark eller oldenborrelarver. Grevlingen kan miste mer enn 1/3 av kroppsvekta når den ligger i vintersøvn i hiet, og er naturlig nok svært sulten om våren. Foto: Beate Strøm Johansen.
Grevlingens yndlingsmat: feite oldenborrelarver fra min hage i Kristiansand! Disse larvene gjør stor skade på gressplener og hageplanter ved å spise planterøttene, så grevlingen gjør hageeieren en stor tjeneste ved å grave opp og spise disse larvene. Dessverre tenker ikke grevlingen på at den burde dekke igjen hullene i plenen som den lager ved å grave opp oldenborrelarver. Jeg håper at hageeiere likevel ser nytten og gleden ved at grevlingen fjerner disse skadeinsektene for oss. Jeg vet ikke om grevlingen hører krafsingen eller tyggingen eller lukter larvene, men uansett er grevlingen det eneste dyret i vår natur som aktivt klarer å finne, grave opp og fjerne disse oldenborrelarvene. Mens vi ligger og sover! Foto: Beate Strøm Johansen.
Grevlinghi under fjellknatt, dette er en av 8 innganger til dette hiet. Når grevlingen graver ut jordmasser så fortsetter den baklengs et stykke utenfor slik at det lages en renne i jorda på framsiden av inngangen. Dette kan være med å skille mellom grevlinghi og revehi. Bildet er tatt i mars 2015 i Kristiansand. Foto: Sara Didriksen.
To hjelpeløse grevlingunger som ble født inne i et bomberom i fjellet i Arendal. Grevlingen føder unger om vinteren, når de ikke har noe å spise og må tære på fettreservene i kroppen. Grevlingunger blir født svært hjelpeløse og bruker lang tid på å åpne øyne og ører og bli store nok til å bevege seg utenfor hiet. Dødeligheten av grevlingunger kan se ut til å være høy, siden jeg flere ganger har funnet døde, bittesmå unger som mora har båret ut av hiet. Foto: Beate Strøm Johansen.

Jerv (Gulo gulo)

Jerv er det største rovdyret i mårfamilien med kroppslengde på 70-83 cm og vekt på 10-20 kg (såvidt litt større enn grevling). Sporavtrykket er stort i forhold til størrelsen på dyret, forfotsporet er 12-16 cm langt med hælen. I tydelige spor kan man se avtrykk av fotrotsknuten, og sjeldne ganger kan man se avtrykk fra begge fotrotsknutene. Sporet har en karakteristisk trekantet fasong med tærne i en halvsirkel foran og avsmalnende bakover mot hælen. Jerven har 5 tær med korte klør. Bakfoten er 8-10 cm lang uten hælen. Enkelte ganger setter den pelskledde bakhasen avtrykk i sporet. Som de fleste mårdyra så flytter jerven seg i sprang i løs snø med skråstilte parspor (slik måren gjør), mens på fast underlag humper den avgårde i rolig gallopp i trespor eller firespor og disse fotsporene er også svakt skråstilte vanligvis. Skrittlengde 60-120 cm i fart opptil 250 cm. På hardt underlag mangler ofte avtrykk etter tommelen og klomerker, og da kan jervspor forveksles med gaupespor. Et bakfotspor som mangler avtrykk etter storetåa kan ligne ulvespor. Hvis noen skulle ha gode bilder av jervespor, jervekskrementer eller andre sportegn, så sende de gjerne inn så de kan legges ut her (epost: beate.johansen@uia.no).

Jerv i Dyreparken i Kristiansand. Foto: Beate Strøm Johansen.
Jervspor i Dyreparken i Kristiansand. Foto: Beate Strøm Johansen.
Jersvpor i Dyreparken i Kristiansand. Foto: Beate Strøm Johansen.

Oter (Lutra lutra)

Oter er et mellomstort mårdyr i orden rovdyr, og lever nært tilknyttet vann – både elver og ferskvann og i sjøen langs kysten. Som alle mårdyra har oter 5 tær med korte klør på hver fot og svømmehud mellom tærne, men svømmehuden og klørne er sjelden synlig i fotavtrykkene. Oter får ikke pels under føttene, derfor ser man tråputene relativt godt i tydelige spor. Som hos alle mårdyr er det stor kjønnsforskjell og hannene er størst. Fotavtrykket etter en voksen hannoter vil derfor være litt større enn en hunnoter. En voksen hunn har 5-6 cm lange sporavtrykk uten hælen (7-9 cm med hælen). Et større sporavtrykk vil derfor sannsynligvis være fra en voksen hannoter. Framfoten har en fotrotspute bak og sporavtrykket kan bli lenger og avsmalnende bakover, mens bakføttene ikke har denne ekstra fotrotspusten og gir da et rundere sporavtrykk 5-7 cm langt. Bakfoten har en stor sammenhengende mellompute, og storetåa sitter ofte litt nedenfor de andre tærne. I dyp snø blir det umulig å se tydelige fotavtrykk så da kan man måle bredden på sporgropen for å skille oter og mink. Oter har 15-20 cm bredde, mens mink bare har 7-10 cm bredde på sporgropen. Oterunger som har forlatt mora og skal etablere seg på egenhånd har omtrent samme sporgroper i dypsnø som en stor hannmink (10-15 cm bredde på sporgropen), og da må man følge sporet et lengre stykke for å studere adferden til dyret. Hvis man finner avtrykk av den kraftige oterhalen, så kan dette gi sikker artsbestemmelse. Hvis du legger en vanlig liten fyrstikkeske oppå otersporet, så vil tærne stikke ut på utsidene, mens et minkspor vil dekkes av fyrstikkesken.

Oterspor på Ellingsøy ved Ålesund i desember 2023. Her synes alle 5 tærne, og hælen avtegner seg i sporet slik at avtrykket blir 7-9 cm langt med hælen. Forfotspor har en liten ekstra fotrotspute bak og avtrykket kan derfor bli bredt foran og avsmalnende bak. Bakfotspor mangler fotrotspute men hælen/hasen kan gi avtrykk, og jeg tror at dette kan være høyre bakfot. Foto: Sara Didriksen Sperre.
Otersklie på Elllingsøy ved Ålesund i desember 2023. Oter lager ofte sklier på flatmark, og ikke bare i nedoverbakker. Oteren har sparket fra med annenhver fot, vi ser avtrykk fra føtter på den ene siden. I ettertid har det spasert en stor fugl (uten svømmehud) oppi otersklia. Foto: Sara Didriksen Sperre.
Oterspor fra Nord-Trøndelag. Bakføttene tråkker delvis oppi framfotenes spor. De korte klørne har ikke gitt avtrykk. Foto: Liv Ryan.
Oterspor fra Nord-Trøndelag. Oteren har tråkket bakfoten delvis ned i forfotsporene, men vi ser tydelig 5 tær uten tydelige klør. Foto: Liv Ryan.
Otersklie ned foss i Lysakerelva i desember 2023. Foto: Beate Strøm Johansen.
Otersklie i Lysakerelva, nord for Lysaker stasjon, i desember 2023. Foto: Beate Strøm Johansen.
Otersklie i februar 2021 på øya Frøya i Trøndelag. Foto: Martin Sæther.
Oterskit på steinbrygga på Sperre, Ellingsøya, mai 2023. Rester av fisk og krepsdyr i skiten. Foto: Beate Strøm Johansen.
Oterskit, markeringsplass, ved ferskvannsbekk nær sjøkanten på Sperre, Ellingsøy ved Ålesund i mai 2023. Gammel oterskit som er blitt helt hvit foran til venstre. Gråaktig skit med fiskerester i bak til høyre og venstre. Legg merke til at gresset er blitt brunt og dødt på oterens markeringsplass. Foto: Beate Strøm Johansen.
Oter-ekskrementer av ulik alder på en godt brukt markeringsplass på en molo i Froan, Trøndelag. Vi ser at det er fiskebein i avføringen, og den lukter søtlig, muskaktig fra oterens analkjertler. Foto: Beate Strøm Johansen.
Fersk og gammel oterskit på Sauøya i juli 2020 (Froan, Trøndelagskysten).Gresset dør der oteren stadig markerer med ekskrementer. Flekker med dødt gress nær ferskvannsdammer er sportegn vi kan se etter. Foto: Beate Strøm Johansen.
Oterskit og fotavtrykk i snø fra Dyreparken i Kristiansand. Oteren fikk fisk å spise. Fersk avføring er sort og våt, og blir grå når den tørker. Foto: Beate Strøm Johansen.
Typisk otermarkeringsplass på fjell i ferskvannsdam i skjærgården i havet, hit kommer oteren og vasker pelsen sin ofte. Siden oter markerer med avføring og analduft på samme sted hver gang, blir det et grønt lag av alger rundt. Sauøy i Froan, juli 2020. Foto: Beate Strøm Johansen.
Oterspor i sprang med parspor langs liten elv i Øyungen på Hedmarksvidda desember-januar 2025-16. Kroppen har delvis slept i snøen. Foto: Beate Strøm Johansen.
Oterspor og skit som fungerer som både duftmarkering og visuell markering i elv i Øyungen på Hedmarksvidda i desember-januar 2015-16. Foto: Beate Strøm Johansen.
Oteren har hoppet opp og ned av dette hullet i isen, men det kan være fotspor fra andre dyr også her. Øyungen på Hedmarksvidda i desember-januar 2015-16. Foto: Beate Strøm Johansen.
Gammel sjøbu nær Runde i april 2012. Dette er et typisk sted der oter kommer for å duftmarkere og gjerne sove litt. Foto: Beate Strøm Johansen.
Gammel sjøbu nær Runde i april 2012 (samme sjøbua som forrige bilde). Oteren har duftmarkert med ekskrementer (oterskit) oppå flere av plankene. Foto: Beate Strøm Johansen.

Amerikansk mink (Mustela vison)

Den minken vi har i Norge er rømte oppdrettsmink som stammer fra Nord-Amerika. Dette er en svært tilpasningsdyktig art som i dag finnes over nesten hele landet i tilknytning til vann. Pelsfargen er brun eller sort, og halen er relativt kort og ikke buskete som hos mår. Kroppslengden er 30-47 cm og vekt 0,4-1,8 kg, og som hos alle mårdyra våre så er hannen størst og alle føtter har 5 tær. Minken har korte bein og beveger seg i sprang som kan enten være sprang i parspor eller i firespor. Sporavtrykket er større enn røyskattens og mindre enn mårens, men den store forskjellen i størrelse mellom kjønnene gjør at en liten minkhunn kan ha samme potestørrelse som en stor røyskatthann, og en liten mårhunn kan ha like store poter som en stor minkhann. Sporavtrykket til minken er 4-5 cm langt med hæl og 2,5-3,5 cm langt uten hæl/fotrotspute. Minken får aldri pels under føttene om vinteren, derfor vil tråputene alltid kunne vises tydelig i sporet hvis det ikke er svært luftig snø som gjør sporatrykket utydelig.

Amerikansk mink 31.januar 2021 langs elv i Evje og Hornnes kommune. Den bar først med seg et byttedyr som laget slepespor i snøen, men her ser det ut til at den har spist byttedyret eller gjemt det. Pelsfargen er sort på denne minken. Foto: Beate Strøm Johansen.
Minkspor med slepemerker som trolig stammer fra et byttedyr som minken har båret med seg i munnen. Disse sporene er etter minken på bildet foran, observert 31.januar 2021 langs elv i Evje og Hornnes. Firespor (en type sprang-spor). Foto: Beate Strøm Johansen.
Minken ble observert i full fart langs en elv i Evje og Hornnes 31.januar 2021, og den avsatte disse sporene. Det kan se ut som den har slept med seg et byttedyr som av og til lager slepespor i snøen. Sportypen er en type sprangspor, og her er et noe uryddig firespor, innimellom trespor. Foto: Beate Strøm Johansen.
Minkspor i kram snø (under utsmelting) ved en bekk i skogen ved Voie lysløype i Kristiansand i mars 2011. Det øverste sporet ved siden av fingeren er ca 5,5 cm langt, og på grunn av mildvær så er sporavtrykket smeltet litt utover og blir større enn det opprinnelig var. Vi kan telle 5 tær i sporet. Foto: Beate Strøm Johansen.
Minken har hoppet opp fra en liten bekk i skogen ved Voie i Kristiansand, og undersøkte noen musehull før sporene forsvant ned i bekken igjen,- mars 2011. Minken hopper oftest i sprang og lager firespor eller trespor, som kan være litt urydde, slik som her. Minkens fotavtrykk blir ofte tydelige fordi den ikke får pels under føttene om vinteren, slik røyskatt og mår får. Foto: Beate Strøm Johansen.
Blanding av trespor og firespor (sprang-type) i fra mink i Voie, Kristiansand mars 2011 i kram snø. Det er ikke alltid man ser 5 tær. Ofte er det bare avtrykk fra 4 tær som synes i sporavtrykket. I tillegg setter ofte minken bakføttene helt eller delvis i samme fotavtrykket som forfoten, og dette kan gi utydelig sporavtrykk, eller lure oss til å ta feil mål av sporet fordi sporavtrykket kan virke lenger eller bredere. Foto: Beate Strøm Johansen.
Parspor fra en mink som hopper i sprang ned til bekken. Vi ser også et trespor i sprang lenger fremme. Både parspor og trespor og firespor er typiske sporavtrykk etter minkens bevegelser. Parsporene er her diagonale, men mink kan også lage parspor der sporgropene står helt ved siden av hverandre. Bakføttene er plassert oppi framføttenes spor. Foto: Beate Strøm Johansen.
Minkspor i sand på Ognastranda i Rogaland 20.april 2011. Vi kan telle både 5 og 4 tær på disse fotavtrykkene fordi det ikke er alltid at alle 5 tærne setter avtrykk. Minken har 5 tær på hver fot slik alle mårdyra har. Foto: Beate Strøm Johansen.
Minkens ekskrementer på en stein på Ognastranda i Rogaland april 2011. Her har minken spist mest krabber og fisk, og tykkelsen på lorten er 5-10 mm, med varierende lengde. For å skille minkens fra oterens ekskrementer, er det mulig å lukte forskjell. Minklort har en stram svovellukt, mens oterlort har en søtaktig duft (musk-aktig). Når mink har spist småpattedyr blir lorten lang, mørk og vridd og ligner vanlige mårdyrekskrementer. Foto: Beate Strøm Johansen.

Mår (Martes martes)

Måren har lang, buskete hale og er en mester i å klatre i trær og jakte ekorn. Men måren beveger seg mest på bakken, nesten bare i sprang og galopp. På fast underlag benytter måren firespor, mens den bruker parspor i løsere snø. Ved parspor sitter det ene sporet på skrått foran det andre sporet, og noen ganger står parsporene nesten på linje. Ved parspor setter måren bakfoten nøyaktig oppi avtrykket fra framfoten. Skrittlengden kan variere mellom 50 og 100 cm. Man ser nesten aldri slepespor etter kroppen i dyp snø. Sporavtrykkets størrelse er overraskende stort for et såpass lite dyr som mår (kroppslengde 36-56 cm, vekt 0,5 – 1,8 kg), sporavtrykket er på størrelse med rev (5-7 cm langt med hælen og 3,5 – 5 cm langt uten hælen). Om vinteren blir potene sterkt behåret som gjør at det blir vanskelig å se tråputene i sporet, og sporavtrykkene blir større (opptil 10 cm lengde bakfot). Mårspor kan forvekles med harespor, revespor, minkspor og oterspor når sporene ikke er typiske – så man bør følge sporrekka en stund for å se om dyret har slått om til en mer typisk sportype, om man kan finne et tydelig sporavtrykk, eller om adferden forteller oss hvilken art det er. Om sommeren er potene mindre behåret og man kan se forfotens ekstra fotrotsknute og alle de 5 tærne, selv om det ofte bare er 4 tær som vises i sporet.

Parspor fra mår. Sporavtrykket nederst til venstre er fra venstre framfot, og deretter venstre bakfot. Det andre sporavtykket diagonalt opp til høyre for dette er fra høyre framfot og deretter høyre bakfot. Måren har bykset framover og satt ned venstre framfot venstre bakfot, samt de på høyre siden (som er utenfor dette bildet). Foto: Beate Strøm Johansen.
Typiske parspor fra mår. Spravtrykkene blir forbausende store, på størrelse med revespor. Foto: Beate Strøm Johansen.
Typiske parspor fra mår. Foto: Beate Strøm Johansen.
Typiske parspor fra mår. Foto: Beate Strøm Johansen.
Parspor fra mår. Noen ganger setter måren føttene mer på linje enn skrått. Foto: Beate Strøm Johansen.
Firesprangspor fra mår. Foto: Beate Strøm Johansen.
Typisk plassering av mårlort høyt på en stein. Måren duftmarkerer leveområdet sitt ved å legge avføringen på et høyt sted slik at lukten lettere blir spredt utover. Samtidig er det en visuell markering. Foto: Beate Strøm Johansen.
Mårlort som er typisk plassert litt høyt på en stein. Denne lorten har ligget ute en stund og blitt flat og litt utvasket av vær og vind. Den mørke fargen kommer av musepels, og de hvite små tingene er knokler og tenner fra smågnagere. Foto: Beate Strøm Johansen.
Mårlort typisk plassert på en liggende trestamme midt i mårens ferdselsrute. Slik duftmarkerer måren leveområdet sitt. Den grå fargen er fra pels til smågnagere som måren har spist. Foto: Beate Strøm Johansen.
Mårlorten er vridde snorer som er ca 1,2 cm tykke og opptil 10 cm lange, og består oftest av pels fra småpattedyr og fjær. Lukten er ikke vond, den er litt søtlig og musk-aktig. Foto: Beate Strøm Johansen.
Typisk mårlort som er en vridd/snodd lang pølse på opptil 10 cm, og ca 1,2 cm tykke. fargen grå fra pelsen til småpattedyr. Foto: Beate Strøm Johansen.
Dette er en lang spiralsnodd mårlort, eller kanskje 2 lorter. Hver lort er ca 10 cm lang. Her er den plassert godt synlig midt på stien, som tydeligvis blir brukt av både mennesker og mår. Måren legger lorten midt på ferdselsstiene sine for å fortelle andre mår-individer at i dette området er det jeg som bor. Foto: Beate Strøm Johansen.
Mår spiser ofte bær om høsten, og denne mårlorten avslører at måren har spist både røde og blåsorte bær. Foto: Beate Strøm Johansen.
Mårlort som inneholder mye blåbær der vi ser de små blåbærfrøene. Foto: Beate Strøm Johansen.
Måren er allsidig i kosten og spiser også insekter. Her ser det ut til at den har spist biller med blåskimrende dekkvinger, samt blåbær. Foto: Beate Strøm Johansen.
Mårlort som inneholder eggeskallbiter fra turkise fugleegg. Foto: Beate Strøm Johansen.
Måren kan spise ugleegg inni uglereir. Her er det en mår som har spist alle kattugleeggene inni en kattuglekasse i Kristiansand. Man kan måle avstanden mellom hullene i fra hjørnetennene i eggeskallene og sammenligne med avstanden mellom tennene på hodeskallen til en mår. Foto: Beate Strøm Johansen.

Snømus/Røyskatt (Mustela nivalis/Mustela erminea)

Snømus og røyskatt er de minste artene i mårfamilien, i orden Rovdyr. Snømusa er verdens minste rovpattedyr, 11-24 cm kroppslengde og 24-100 gram. Røyskatt har kroppslengde på 16-29 cm og veier 90-450 gram. Hannene er nesten dobbelt så store som hunnene, og en liten røyskatthunn har nesten lik størrelse som en stor snømushann. En stor røyskatthann kan ha nesten lik størrelse som en liten minkhunn. Det som skiller røyskatt/snømus fra mink og de andre artene er den spesielle hoppteknikken med annethvert kort og langt hopp. Snømus kan ha korte og lange hopp vekselvis med f.eks 18-48-20-47-25-46 cm lengde mellom sporgropene. Røyskatten kan ha korte og lange hopp vekselsvis med f.eks. 36-79-35-78-40-80 cm mellom sporgropene. Begge arter kan også ha en jevn og konstant sporløype med skritt lengde 20-30 cm (opptil 50 cm i dyp snø og opptil 1 m på fast underlag) for snømus, og 30-70 cm (opptil 150 cm) for røyskatt. Man kan også bruke bredden på sporgropen i snø for å anslå hvilken art man har spor fra. Sporgrop fra mink er 7-10 cm bred, sporgrop fra røyskatt er 4,5-7 cm bred, og sporgrop fra snømus er 3-4,5 cm bred. Snømusa vil korte ned skrittlengden i løs snø max 20 cm skrittlengde) og sportypen er bare parspor. Begge arter kan hoppe i sprang med firspor og trespor på fast underlag, og ofte hopper de i rykk med plutselige tverrvendinger.

Typisk hoppspor fra røyskatt/snømus med vekselsvis kort avstand og lang avstand mellom hoppene. Man ser avtrykk etter kroppen mellom to korte sprang litt lenger fram i sporekka. Uten å måle bredden på sporgropene og ta gjennomsnittsbredden, eller måle avstanden mellom korte og lange hopp, er det ikke mulig å vite sikkert om dette er snømus eller røyskatt.Alle 4 føtter har vært oppi hver sporgrop. Foto: Beate Strøm Johansen.
Typisk sporløype fra snømus/røyskatt med vekselsvis korte og lange hoppe med parspor i dyp snø. Når du ser en sånn sporrekke vet du at det dreier seg om en av disse to artene. Særlig hannene beveger seg mye oppå snøen i parringstida om våren og lage lange og ganske rette sporløyper. Foto: Beate Strøm Johansen.
Parspor i dyp løssnø med vekselsvis kort og lang avstand mellom sporgropene. Bakføttene blir satt oppi sporene fra framføttene. Her ser man adskilte spor fra venstre og høyre side av dyret. Dyret kommer mot oss. Foto: Beate Strøm Johansen.
Her ser det ut til å ha hoppet to individer av ulik størrelse, enten en snømus og en røyskatt, eller hunn og hann av samme art. Bildet er tatt i mars 2024. Foto: Beate Strøm Johansen.
Ferske snømus/røyskattspor på hard snø under noen få cm ny puddersnø. Vi ser de typiske korte og lange hoppene, og da er det ikke noen tvil om at det dreier som om en av disse artene. Foto: Beate Strøm Johansen.
Røyskatt/snømusspor på fast underlag med ny puddersnø oppå. Man ser de 5 tærne og kroppen og halen har delvis satt avtrykk i snøen. Bakføttene blir satt oppi avtrykket fra framføttene. Dyret har hoppet fra meg. Foto: Beate Strøm Johansen.
Bredden på sporgropen er 4,5 cm og dette er akkurat i overgangen mellom stor snømushann og liten røyskatthunn. Foto: Beate Strøm Johansen.
Parspor fra snømus/røyskatt. Først lander dyret med begge frambeina ved siden av hverandre. Samtidig som bakføttene havner nesten oppi framføttenes spor så bykser dyret framover igjen. Vi ser her at bakføttene har truffet littegrann bakenfor framføttene. Det er avtrykk av hælene. Siden dyra har mye pels under føttene om vinteren så blir sporavtrykkene litt utydelige, men man ser fortsatt de 5 tærne. Foto: Beate Strøm Johansen.
Snømus/røyskattspor som har hoppet bort til et musehull ved foten av et lite tre, og deretter fortsatt videre i en annen retning. Det er typisk for disse små mårdyra å tverrvende og skifte retning stadig vekk når de leter etter mat (mest småpattedyr). Foto: Beate Strøm Johansen.
Her har snømusa/røyskatten hatt god tid og det er kort avstand mellom de korte hoppene. Det er to sporrekker på bildet, så enten har det hoppet to dyr her, eller så har dyret hoppet rundt omkring og bildet viser et område med to sporrekker fra samme dyret. Foto: Beate Strøm Johansen.
Tydelige sporavtrykk fra snømus/røyskatt i snø. Vi ser de 5 tærne på hver fot. Dette er parspor der dyret har bykset framover og bakføttene settes oppi framføttenes spor. Foto: Beate Strøm Johansen.
Snømus/røyskattspor som krysser et harespor, tverrsnur og hopper i en annen retning. Foto: Beate Strøm Johansen.

Brunbjørn (Ursus arctos)

Brunbjørnspor på snø. Foto: Roar Solheim.
Bjørnespor på snø. Bakfoten er 20-25 cm lang avhengig av bjørnens kjønn og alder/størrelse. Skrittlengde på fast underlag er ofte 90-140 cm. Foto: Roar Solheim.
Bjørnens fotavtrykk i snø. Foto: Roar Solheim.
Bakfotspor fra bjørn i Trysil, Norge. Bakfoten er lengre og smalere enn framfoten. Bjørnen har gått på skogsveien etter at den har kommet ut av hiet om våren, og sanden på veien er fortsatt fuktig og myk om våren slik at dyrene setter igjen tydelige fotavtrykk. Foto: Beate Strøm Johansen
Framfotspor av bjørn i Trysil, Norge, på skogsvei i mai. Framføttene er bredere enn bakføttene. Vi ser merker etter de lange klørne. Foto: Beate Strøm Johansen.
Bjørnespor på skogsvei i mai, mens sanden på veien fortsatt er fuktig og myk etter vinteren. Trysil, Norge. Foto: Beate Strøm Johansen.
Fotpor fra bjørn på skogsvei i Trysil, Norge i mai mens veidekket fortsatt er mykt etter vinteren. Foto: Beate Strøm Johansen.
Bjørnens avføring om sensommer-høst når den har spist blåbær. Finland, fra område rundt fotoskjul. Foto: Beate Strøm Johansen.
Blåbærmøkk fra bjørn )skandinavisk brunbjørn), ca 12×15 cm. Finland, område rundt fotoskjul. Foto: Beate Strøm Johansen.
Bjørnelort. Vi ser rester fra tyttebær og blåbær i avføringen, men bjørnen har sannsynligvis også spist kjøtt siden avføringen er pølseformet og 4-5 cm i diameter. Finland, fra området rundt fotoskjul. Foto: Beate Strøm Johansen.
Bjørnen har klort på denne stående trestammen, kloremerkene er ca 150 cm over bakken. Finland, fra område rundt fotoskjul. Foto: Beate Strøm Johansen.
Maurtue som er maltraktert av bjørn. Sannsynligvis har bjørnen spist maurene som overvintrer i en klump dypt nedi maurtua. Maur utgjør en forutsigbar og viktig proteinressurs for bjørner når de våkner om våren. Finland, område rundt fotoskjul. Foto: Beate Strøm Johansen.
Bjørn har gravd i en gammel rot, sannsynligvis for å lete etter larver, egg og pupper fra stokkmaur, eller et jordvepsbol. Finland området rundt fotoskjul, september 2015. Foto: Beate Strøm Johansen.
Bjørnehi i Trysil, Norge. Bjørnen har gravd ut en gammel, død maurtue og ligget der gjennom vinteren. Foto: Beate Strøm Johansen.
Sportegn rundt bjørnehi i Trysil, Norge. Bjørnen har skrapt opp bark på trærne og brukket av toppen på ei lita gran rundt hiet. Foto: Beate Strøm Johansen.

Rådyr (Capreolus capreolus)

Rådyr fotspor i våt snø. Foto: Beate Strøm Johansen
Rådyrfotspor i våt snø, sporene holder på å smelte utover og blir større enn opprinnelig. Foto: Beate Strøm Johansen.
Ferske rådyrspor i kram snø, og vinterlorten fra rådyret ligger ved siden av. Barnehånd som målestokk. Foto: Beate Strøm Johansen.
Rådyrspor i dyp løssnø. det er ikke lett å se avtrykket fra klovene her. Foto: Beate Strøm Johansen.
Her har det gått minst 3 rådyr sammen. Snøen er våt og sporene holder på å smelte utover. Foto: Beate Strøm Johansen.
Rådyrspor på sandet skogvei. Foto: Beate Strøm Johansen.
Typisk revirmarkering fra rådyrbukk. Bukken feier geviret om våren men fortsetter å feie på små trær og busker hele sommeren. Bukken gnir duftkjertelen på hodet ved basis av gevriet («panneorganet») på trestammene der den har feiet og skrapet for å markere territoriet sitt. Samtidig skraper den skiftevis med det ene og det andre forbeinet i jorda på bakken slik at det blir en bar flekk på bakken. Foto: Beate Strøm Johansen.
Typisk territoriemarkering fra rådyrbukk på små trær langs territoriegrensa. Bukken markerer området sitt hele året ved å gni duftkjertelen i pannen i treet der han først har feiet med geviret. De fleste rådyrfeiinger man ser er territoriefeiinger, og ikke bastfeiinger. Foto: Beate Strøm Johansen.
Rådyrbukk har feiet geviret på dette lille grantreet
Typisk vinterlort fra rådyr er sylindriske og avlange og blir lysebrune når de tørker. De er 7-10mm brede og 10-14 mm lange. Noen av lortene kan være nesten runde, men ofte har de en liten spiss i den ene enden. Foto: Beate Strøm Johansen.
Sommerlort fra rådyr kommer i store, sammenhengende klumper og er mørkere i fargen. Kan ligne lort fra sau og geit. Foto: Beate Strøm Johansen.
Rådyrlort i september. Fargen er nesten sort når lorten er fersk og blir lysere brun når den tørker, men sommerlorten er alltid mørkere i fargen. Foto: Beate Strøm Johansen.
Det er ikke uvanlig å finne hodeskaller eller knokler fra rådyr ute i naturen. Foto: Beate Strøm Johansen.

Hjort (Cervus elaphus)

Sølegrop fra hjortedyr i oktober (brunstperioden) i fra Bygland, Agder. Hannene kaster jorda opp med forbeina og sprøyter urin og sæd oppi under brunsttida om høsten. Hjorten har også sølegroper ellers om året. Foto: Beate Strøm Johansen.
Sølegrop fra hjort på øya Hidra i Flekkefjord i mai 2021. I motsetning til de andre hjortedyra så lager kronhjorten sølegroper hele året som den velter seg i, men oftest om sommeren. Foto: Beate Strøm Johansen.
Hjortens ekskrementer er ofte en liten spiss i den ene enden, og kan også ha en innbuktning i den andre enden. Hver enkelt lort kan være 2-2,5 cm lange og 1,3-1,8 cm tykkelse. Kronhjorten lort og sporavtrykk er litt større enn hindens (hunnhjorten). Om sommeren klumper lortene seg sammen til mer sammenhengende pølser og kan få en mer grøtaktig konsistens. Ose, Bygland, Agder oktober 2018. Foto: Beate Strøm Johansen.
Sommerlort fra hjort. Foto: Beate Strøm Johansen.
Vinterlort fra hjort. Innbuktning i den ene enden og en spiss ut i den andre enden. Foto: Beate Strøm Johansen.

Elg (Alces alces)

Elgspor i snø. Foto: beate Strøm Johansen.
elgspor i snø. Foto: Beate Strøm Johansen.
elgspor i snø, her har to klover nesten tråkket oppi samme sporet. Foto: Beate Strøm Johansen.
Elgspor i snø. Foto: Beate Strøm Johansen.
Elgens fotspor og en haug med elglort i snø. Foto: Beate Strøm Johansen.
Elgen har nylig krysset skiløypa. Foto: Beate Strøm Johansen.
Elgspor med samlete klover. Støvel er størrelse 37. Foto: Beate Strøm Johansen.
Elgspor som spriker med klovene og avtrykk av de små biklovene bak. Skoen er i størrelse 38. Foto: Beate Strøm Johansen.
Elgspor med biklover til høyre (bak klovene). Støvelen er i størrelse 37. Foto: Beate Strøm Johansen.
Elgens ekskremeneter (lort) med orange sopp på (mulig Thelebolus terrestris)  Foto: Beate Strøm Johansen.
Elgens ekskrementer (lort) om vinteren. Formen varierer noe i fra rund til avlang og litt tilspisset. Foto: Beate Strøm Johansen.
Typisk elglort fra vinterhalvåret. Lortene er da sylindriske og litt avlange og tørre, ca 2-3 cm lange. Noen ganger er de avlange og andre ganger er de mer runde, men ofte litt spisse i den nene enden. Foto: Beate Strøm Johansen.
Elg har beitet på nye furugrener om vinteren. Foto: Beate Strøm Johansen.
Her ser vi både feiemerker fra elg på det lille grantreet til venstre, og noen liggeplasser i gresset. Evje og Hornnes i Agder, oktober 2018. Foto: Beate Strøm Johansen.
Feiemerker fra elg på grantre i oktober. Utover våren og sommeren vokser geviret ved at næringsstoffene blir fraktet i blodårer inni huden («basten») som er utenpå geviret. Når geviret er ferdig utvokst skrumper blodårene inn og det dannes et væskelag under basten som gjør at den blir sittende løst utenpå geviret. Hjortedyra vil da gni geviret mot tynne trestammer, og vi sier da at de «feier» geviret. Det tar bare noen timer å feie geviret rent for basten, og så spiser hjortedyra denne basten (pelsen). Hjort og elg feier basten om høsten, mens rådyr feier basten om våren.
Her har elgen ligget og hvilt. Foto: Beate Strøm Johansen.
Når hjortedyr spiser barken på trær, så skraper de av barken med fortennene i underkjeven (de har ikke fortenner i overkjeven). Barken blir derfor krapt av i lengderetningen, i motsetning til bever som alltid gnager på tvers av trestammen. Foto: Beate Strøm Johansen.
Vinterpels fra elg er vanlig å finne når den skifter over til sommerpels. Hårene er hule og luftfylte. Foto: Beate Strøm Johansen.

Flaggspett (Dendrocopos major)

Hakkespettene våre trekker ikke sydover om vinteren, og de ulike artene har ulike strategier for å finne insekter og andre virvelløse dyr å spise også om vinteren. Hakkespettene er altså kjøttetere. Med unntak av flaggspetten som blir vegetarianer om vinteren! Da spiser flaggspetta frø fra grankongler og furukongler, og den setter kongla fast i en tresprekk for å hakke i den. Den samme sprekken brukes mange ganger, og dette kalles en «spettesmie».

Flaggspett bruker ofte strømstolper til å lage hull til spettesmie. Under stolpen ligger en haug med grankongler som flaggspetten er ferdig med. Foto: Beate Strøm Johansen.

Tretåspett (Picoides tridactylus)

Tretåspett er en typisk barskogsart, som kan i blant hakke små hull i ringer i barken rundt trær slik at sevjen (eller kvaen) pipler ut. Man tror at tretåspetten spiser kvaen.

Tretåspett-ringer i bartre. Lifjell (Skjåka) i mars 2018. Foto: Beate Strøm Johansen.
Tretåspett-ringer i furutrestamme fra Ose i Bygland, Setesdal, Agder, oktober 2018. Foto: Beate Strøm Johansen.

Grønnspett (Picus viridis)

Mange har nok sett maurtuer med ett eller flere hull. Det er gjerne grønnspetten som om vinteren hakker seg inn til de overvintrende maurene som ligger i en klynge midt inni maurtuen. Utover sommeren reparere maurene disse hullene, og om vinteren kommer grønnspetta og lager nye hull.

Maurtue med hull som grønnspett har laget for å spise maur og mauregg+pupper når maurene ligger i kuldedvale om vinteren. Foto: Beate Strøm Johansen.
Maurtue med hull som grønnspett har laget for å spise maur og mauregg+pupper når maurene ligger i kuldedvale om vinteren. Foto: Beate Strøm Johansen.

Prøv deg på quiz om dyrespor i snø

REFERANSER:

Abonner på bloggen:
error

20 svar til “Dyrespor i snø”

Dette var interessant og lærerikt! Veldig kjekt å ha litt kjennskap om hvilke dyr sporene tilhører.

Veldig informativt og lærerikt. Du må gjerne lage tilsvarende om hjortedyr også, ja. Takk.

Har noen spennende spør i sne jeg tok i går i Valdres.
Kan jeg få diskutere de med dere?

Hei Erik, det er klart at du kan diskutere dyrespor med oss. det er bare å sende bilder med litt informasjon til min epost: beate.johansen@uia.no så kan jeg diskutere dem med Roar Solheim og evnt andre med kompetanse.

Svar

hei, jeg var ute og måket på tirsdag og da så jeg et dyrespor i snøen og det lurer jeg på hvordan dyr det er

hei, jeg var ute og måket på tirsdag og da så jeg et dyrespor i snøen og det lurer jeg på hvordan dyr det er

Så flott og interresant. Jeg sendte deg Mail nå med to bilder av noen dyrespor i snøen vi ikke kjente igjen. Gøy om du har tid:)

Hei og tusen takk for artige sportegn og forklaringer på ditt og datt. (Feks ekorn som etterlater granskudd og hvorfor.)
Jeg elsker å se etter spor i snø på skitur eller labbende med truger. Vi bor i Oslo, men ferierer i Røros. I Oslo er det gaupe i randsonen. Og sikkert her i Røros også. Men jeg greier ikke å gjenkjenne spor av disse.
Har du noe bilde av gaupespor? Og størrelse mm?
Og, har du gode råd til hvordan finne ut sv spor og lort og tilhørende dyr, sommer og vinter? Synes ofte jeg finner tekst eller bilde av et dyr, men det mangler ekskrementbilde eller lort-bilde.
På forhånd takk ,
T😊ne

Hei Tone, så gøy at du er interessert i dyrespor og sportegn – du har allerede fått hjelp på epost.
Hilsen beate

Svar

Hei Tone – nå husker jeg ikke om du har sendt meg epost med bilder – angående gaupespor så skal jeg straks legge ut gaupespor her i bloggen. Men dessverre så er det så sjeldent at jeg ser gaupespor i naturen så jeg har lite egenkunnskap. jeg pleier å sende gaupespørsmål videre til tidligere gaupeforsker Hanne Christensen, eller du kan selv kontakte de som forsker på gaupe i dag (tror det er noen ved Norsk Institutt for naturforskning, du må nesten søke litt selv).
Hilsen Beate

Svar

Kom på tre spor som var tilsynelatende like mye tint, fulgte de bakover. Ett av dyrene gikk ofte litt til siden, opptil et par meter, de to andre nesten alltid i samme spor. Ett pluss to spor var da tydelig. Forekom også tredelt. Men ofte var alle i samme spor. Det var nok 7-8 varmegrader kl 15 og solrik dag først i mai. Litt nordhelling nedover der jeg fulgte sporene bakover, og i skyggen av ei stor furu var sporene mye mindre varmepåvirket, så rester av putene på labben syntes, sjøl om sporet etter det jeg kunne forstå var to dager gammelt. Dagen før var kjøligere etter nattefrost, men med klar sol. Jeg har bilde med tommestokkmål i skyggen. Litt lenger nede kom jeg på kanten av ei høy fonn, noe over tre meter. Der hadde dyrene kommet rett mot fonnas høyeste og hoppet opp med en svært skrå mellomsats på 1,8-2 meter høyde. Har bilde av sporene som kommer rett mot fonna. Er nysgjerrig på hvilke dyr dette kan være? Er det sannsynlig at det er ett dyr som har gått flere runder?

Hei Morten, ja jeg vet at det mangler spor av mår- det mangler spor av alle mårdyra, men i disse dager holder jeg på med å legge inn disse artene. Bloggen blir stadig større!
Hilsen beate

Svar

Lærerik artikkel og flotte bilder. Økt kunnskap for hele familien om dyr i nærområdet. Sender deg bilde av noe vi helt til vi så dine bilder har trodd var gaupespor. Håper du har anledning å til å svare.

Hei Nina, jada, det er bare å sende meg bilder på epost (beate.johansen@uia.no), så skal jeg svare etter beste evne. Husk å få med målestokk ved siden av sporet og oppgi sted. Jeg kan også sende dere videre til andre eksperter på dyrespor hvis jeg ikke finner ut av det selv.
hilsen Beate

Svar

Hei, og tusen takk for informativ blogg. Kom over denne bloggen, da jeg måtte finne ut av hva jeg så utenfor huset i natt. Det var tydlige spor i nysnøen, og etter å ha lest her, må det være grevling jeg så.

Hei Morten, så flott at du fikk nytte av bloggen. Folk kan gjerne sende meg bilder på epost, så skal jeg hjelpe til å artsbestemme så godt jeg kan. Hilsen Beate Johansen

Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *