Kategorier
Zoologi

Død oter funnet i Kristiansand

Den døde oteren som Hilde Skiffard fant på øya Grønningen i Kristiansand 11.oktober 2020. Foto: Hilde Skiffard.

Søndag 11.oktober 2020 fant biolog Hilde Skiffard en død OTER (Lutra lutra) på øya Grønningen i Kristiansand. Dette er meget oppsiktsvekkende!!! Dette er det aller første dokumenterte nye funnet av oter på Sørlandet, etter at den forsvant på 1940-60-tallet. Det finnes 7 tidligere observasjoner av oter fra Agderfylkene i perioden 2000-2020, men ingen av disse har foto-dokumentasjon, og man kan ikke utelukke at det dreier seg om forvekslinger med svømmende mink og bever.

Den gule prikken viser øya Grønningen der den døde oteren ble funnet i Kristiansandsfjorden. Det er finneren selv, Hilde Skiffard, som har rapportert funnet i www.artsobservasjoner.no. Kilde: www.artsobservasjoner.no

Oter var svært vanlig på Sørlandet i tidligere tider. Tenk på alle navnene som betyr oter: Odderøya, Otra, Oddernes…..men jaktstatistikk viser at rundt 1940 var bestanden jaktet ned til et minimum. Deretter kom PCB i naturen og utryddet de siste individene på Sørlandet (Hanne Christensen 1995 se bilde under).

Zoolog Hanne Christensen undersøkte noen av årsakene til oterens tilbakegang i Norge i sin doktorgrad fra 1995.
Den døde oterens fot. Svømmehud vises fortsatt selv om dyret har vært dødt en stund, og var i forråtnelse. Pelsen er begynt å falle av. Foto: Hilde Skiffard.
Her lå oteren. Øya Grønningen (Grønningen fyr), Kristiansand. Foto: Hilde Skiffard.

Hvor kan den døde oteren ha kommet fra?

Det spekuleres i hvor den døde oteren på Grønningen kom fra. Kan det dreie seg om rekolonisering til Sørlandet, at oteren har levd og dødd  her i Kristiansand? Eller kan det være en død oter som har drevet med havstrømmene fra England, Danmark, eller fra Østfold? Den døde oteren på Grønningen var i dårlig forvatning og kan ha ligget en stund i sjøen. Kraniet og vevsprøve til DNA er sikret på Naturmuseum og botanisk hage, UiA.

Forholdet mellom Den norske kyststrømmen og andre kyststrømmer i Nordatlanteren viser at en død oter kan flyte nordover fra Den Engelske kanal, eller fra Tyskland eller Danmark, videre nordover til Skagerak der strømmen gjør en sveip sørover langs sørlandskysten. Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Den_norske_kyststr%C3%B8mmen

Hva truer oterbestanden?

Det er en pågående global nedgang i oterbestanden, og på verdensbasis er den klassifisert som NT (Nært Truet; Rødlista 2015). I Norge forsvant oteren fra sørlige deler av Norge på 1940-1960 tallet (hovedårsak var jakt og deretter PCB), og er i dag kun vanlig i nordlige og sentrale Norge. Sør for Bergen finnes få individer. Det har pågått en bestandsnedgang på 30-50% i Norge i løpet av 23 år fram til 2013 (3 otergenerasjoner), og oter har da fått status som VU (Vulnerable= sårbar) i Norge. Årsakene til nedgangen i oterbestanden kan være forurensning med biocider og organiske gifter (PAH mm), endringer i vassdrag, påkjørsler, drukning i fiskeredskap og faunakriminalitet.

Levende norsk oter koser seg med fiskeavfall ved Guridal Havfiskesenter på Frøya 21.juli 2020. Foto: Beate Strøm Johansen.
Abonner på bloggen:
error

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *