Kategorier
Zoologi

Fuglene som farger seg selv

Mange fugler er svært fargerike, men visste du at noen fugler faktisk farger sine egne fjær?

Tranene er slike fugler. Når de ankommer Norge om våren, har de en gråaktig farge. Men under hekketiden blir tranene rødbrune over store deler av ryggen. Denne fargen sørger de faktisk for å skaffe seg ved egen hjelp. Når tranene ligger og ruger, henter de myrjord og myrvann opp med nebbet og smører dette på ryggfjærene. Dette gir fuglene bedre kamuflasje fordi hele oversiden av fuglen får en farge som stemmer bedre med vegetasjonen. Myrene hvor tranene hekker inneholder ofte jern, som gir en rustrød farge på vann og jord. Pattedyr som rødrev har ikke fargesyn, og de ser ikke forskjell på oransjebrune og grønne farger. Tranene blir dermed ekstra godt kamuflert når de trykker på reiret dersom en rødrev er på jakt. Det er sannsynlig at tranene faktisk forstår at de oppnår ekstra beskyttelse ved å farge ryggfjærene sine. Det er ikke snakk om tilfeldig tilgrising av fjær under vanlig fjærstell. I så fall ville tranene bli skikkelig rødbrune under fjærpuss når de overvintrer i Spania. Der er det nemlig mange steder svært rødt jordsmonn.

I Sør-østasia lever en annen fugl som også påfører farge på deler av fjærdrakten. Storhornfuglen, en fjern slektning av spettene har sorte og hvite vingefjær. Den innerste delen av vingefjærene har et hvitt felt, og i den ytre delen av vingen er dette feltet gulfarget. Denne fargen kommer fra fuglens egen gumpkjertel. Fuglen henter selv fargen med nebbet og påfører den spesielt på disse delene av vingen. Også gulfargen på fuglens hode kan delvis komme fra denne kilden. Fargepåføringen er ikke et tilfeldig resultat av at fuglen pusser og steller fjærene sine. Da ville resten av vingenes hvite felter og de hvite feltene på stjerten nemlig også ha fått påført den samme gulfargen.

Det er uklart hvilken funksjon denne gulfargen har hos storhornfuglene, men kanskje betyr den noe for fuglenes kurtise og partnervalg. Det kan tenkes at fugler i godt hold klarer å frambringe en sterkere og friskere gulfarge enn andre individer. I så fall er det et signal om vitalitet. Vi kan bare spekulere i hvor mye av denne handlingen fuglen selv oppfatter som en slags kosmetisk utsmykning.

Tranefarger. Fotografier: Roar Solheim
Abonner på bloggen:
error

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *