Kategorier
Zoologi

Piggsvin med radiosendere i Kristiansand

Hedgehogs with radio transmitters in Kristiansand, Southern Norway Piggsvin Erinaceus europaeus kom inn på den norske rødlista over truete og sårbare arter i den siste reviderte utgaven november 2021, i kategorien «Nær Truet (NT)». Hva kan vi gjøre for å forbedre leveforholdene til denne arten, for å hindre en videre nedgang i bestandsstørrelse? Dette er […]