Kategorier
Zoologi

Piggsvin med radiosendere i Kristiansand

Hedgehogs with radio transmitters in Kristiansand, Southern Norway

The European Hedgehog (Erinaceus europaeus) is on the Norwegian Red List 2021 as Near Threatened (NT). A radio tracking study in August and September 2022 revealed the habitat use, home range size, number of nest sites and hibernation date and place in a residential area in Kristiansand city. In this blog you may see photos of the study area and some of the nest sites.

Piggsvin Erinaceus europaeus kom inn på den norske rødlista over truete og sårbare arter i den siste reviderte utgaven november 2021, i kategorien «Nær Truet (NT)». Hva kan vi gjøre for å forbedre leveforholdene til denne arten, for å hindre en videre nedgang i bestandsstørrelse? Dette er bakgrunnen for en ny bacheloroppgave i biologi ved Naturmuseum og botaniske hage og Institutt for Naturvitenskapelige fag, Universitetet i Agder. Vi ønsker at studentene skal finne ut hva slags type habitat piggsvinene velger for å finne mat, hvor langt de går hver natt, hvor store leveområder de har, hvor ofte de skifter bolplass, og hvor velger de bolplass. Og ikke minst – finner piggsvinene nok bolmaterialer i et vanlig, representativt norsk urbant boligområde? Og når legger de seg til ro om høsten for å gå i vinterdvale, og hva slags bolplass velger de da?

Publikum og media bidro til å finne piggsvinene i Kristiansand

Reporter Yngve Stiansen i Radio NRK-Sørlandet (til venstre), intervjuer de ferske bachelorstudentene Sophie Albertsen og Marius Stener Floden om piggsvinstudiet de skal gjøre i Kristiansand 2022-23. Journalist from the local radio (left) ask the bachelorstudents about their hedgehog study. Foto: Beate Strøm Johansen.

Bachelorstudentene Sophie Albertsen og Marius Stener Floden begynte det praktiske arbeidet i juni 2022 med å be media om hjelp. Både NRK radio Sørlandssendinga og avisa Fædrelandsvennen bidro med å be publikum om å melde fra om hvor man finner piggsvin i Kristiansand. I løpet av 2 uker i juni dro Marius og Sophie rundt og satte opp oppslag på lyktestolper, butikker og oppslagstavler. Facebook ble brukt for å sende ut informasjon til velforeninger, venner og kjente. Siden det arbeides med en biomangfoldplan på Universitetet i Agder som har spesiell fokus på rødlistearter på campus, så vinklet bachelorstudentene sitt hovedfokus til boligområdene rundt UiA, Gimle, og Lund-området. Med avtaleboka full av adresser og telefonnumre, kunne nå studentene ta sommerferie fram til radiopeilinga av piggsvin skulle starte midt i august.

Radiopeiling av piggsvin både natt og dag

Bachelorstudentene Sophie Albertsen og Marius Stener Floden i gang med radiotelemetristudiene av piggsvin i Kristiansand i august-september 2022. Radio tracking hedgehogs during night time in August and September 2022 in the Lund area in Kristiansand, Southern Norway. Foto: Beate Strøm Johansen.

Bachelorstudentene Sophie Albertsen og Marius Stener Floden begynte feltarbeidet midt i august med å oppsøke privatadresser i nærheten av campus UiA som hadde jevnlig besøk av piggsvin. Veileder og tidligere piggsvinforsker Beate Strøm Johansen ga opplæring i hvordan lime radiosender fast til piggene på ryggen til piggsvin. Det var totalt 6 radiosendere, men det var totalt 9 piggsvin som fikk radiosender på ryggen en periode. Dette skyldtes at 3 av de radiomerkede piggsvinene ble funnet døde etter relativt kort tid (predatert og påkjørt), slik at radiosenderne ble tatt av og satt på nye piggsvin.

Piggsvin med radiosender på ryggen. Piggene under radiosenderen ble klippet litt ned slik at senderen ble limt oppå de klipte piggene, på den måten stikker ikke radiosenderen så mye opp av pigglaget og er ikke i veien for piggsvinet. Det er festet en 20cm lang antenne til radiosenderes som ligger bakover. Hedgehog with radio transmitter glued on cut spines, with the 20 cm antenna behind. We used six radio transmitters in this study, and when a hedgehog died or lost its transmitter, the transmitter was moved to a new hedgehog. Foto: Beate Strøm Johansen.

Piggsvin er aktive om natten og sover om dagen- ihvertfall er dette hovedregelen. Under tørre og varme somre ser man ofte piggsvin ute tidlig om ettermiddagen fordi de da har problemer med å finne nok mat. Meitemark og snegler gjemmer seg langt nedi jorda når det er tørt, og blir da utilgjengelige som mat for piggsvin. Også når en hunn dier unger, trenger hun mye mat, og kan ofte ta seg en runde på dagtid for å finne noe å spise. Bachelorstudentene radiopeilet piggsvinene både om natten og om dagen for å sjekke hvor de hadde bolplass. Det gjorde det enklere å planlegge feltarbeidet til kvelden, fordi man må være relativt nærme piggsvinene for å få inn signalene fra radiosenderen. Siden piggsvinene byttet bol ganske ofte, og bolplassene kunne ligge langt fra hverandre, så var det av stor praktisk betydning. I tillegg fikk piggsvinprosjektet etter hvert to nye bachelorstudenter, Karen og Amalie, som skulle se på piggsvinets bolbruk i detalj.

Sophie og Marius har peilet seg fram til et piggsvin som har laget bol innimellom hageredskaper under en veranda. The bachelor students Sophie and Marius radio tracked one hedgehog to its nest site under this veranda in August 2022, where it slept in between the garden tools. Foto: Beate Strøm Johansen.

Radiopeileutstyret består av en mottaker og en antenne, med en ledning mellom disse. Man taster inn frekvensen til et piggsvin, og vrir antenna rundt for å få inn signalene fra piggsvinets radiosender. Lydsignalene fra piggsvinets radiosender blir sterkest når framsiden av antenna peker rett mot den. Tykke betongvegger kan hindre signalene fra radiosenderne. Det er derfor spesielt vanskelig å gjøre radiotelemetristudier i byområder. Studentene lærte seg raskt å bruke radiopeileutstyret, og utarbeide gode rutiner for hvordan de vekslet med å peile de ulike piggsvinene, samt å ta alle de nødvendige feltnotatene.

Sophie og Marius taster inn frekvensen til neste piggsvin som skal peiles. Mottakeren henger rundt halsen, og er festet til antenna med en coaxkabel. The bachelor students Sophie and Marius search for the next transmitter frequency on the receiver box. Each radio marked hedgehog has a unique frequency, and when the receiver and antenna is in vicinity of the transmitter, we will hear a «bip-bip» sound that becomes loader when we approach the transmitter. Foto: Beate Strøm Johansen.
Ett av de radiomerkete piggsvinene er på matsøk i denne hagen på Lund i Kristiansand. One of the radio marked hedgehogs is here inside this private garden, foraging in the flower bed. Gardens in Norway are most often open and easy to enter for hedgehog research. The house owners were contacted at daytime and ask for permission to enter their garden at night. Foto: Beate Strøm Johansen.
Her er et radiomerket piggsvin. Det er umulig å se dem uten sterk lommelykt i de mørke sensommernettene på Sørlandet. Here is one of the radio marked hedgehogs in a private garden. They are not easy to see in the dark August nights without a strong torch. Foto: Beate Strøm Johansen.
Piggsvin med radiosender i en kjøkkenhage om natten på Lund i Kristiansand. Uten radiosender hadde det vært umulig å få informasjon om hvor de beveget seg og hvor de sov. Hedgehog with radio transmitter in a vegetable garden at night time in the Lund residential area in Kristiansand. Without radio transmitter it would have been impossible to know where these small mammals move and sleep. Foto: Beate Strøm Johansen.

Når studentene peilet seg fram til et piggsvin, noterte de ned på mobilen alle viktige data: dato, klokkeslett, adresse, koordinater, habitattype, adferd. Dataene ble fortløpende sendt rett opp i skyen (internett), slik at de ikke risikerte å miste dataene hvis de skulle miste mobiltelefon eller notatbok.

Bachelorstudentene skrev alle data inn på mobilen, og sendte dokumenter og bilder opp i nettskyen med en gang. Slik blir ikke forskningsdata tapt hvis man skulle miste mobiltelefonen eller notatbok. The bachelor students noted everything in their cell phone and sent it up to a storage cloud, in case they should loose their phone. Foto: Beate Strøm Johansen.
Sophie tar et bilde av det radiomerkete piggsvinet under noen busker for å vise habitatvalg. Student Sophie take a photo of this radio tracked hedehog to show an example of habitat choice. Foto: Beate Strøm Johansen.
Hvor er piggsvinet, tro? Ikke lett å få øye på det lille dyret i tette busker om natten. Where could the hedgehog be? It is not easy to see the small mammals at night, even with a strong torch and with the help of the radio tracking. Foto: Beate Strøm Johansen.

Piggsvinbol

Hedgehog nesting material and nest site

Hver eneste dag fant studentene ut hvor de radiomerkete piggsvinene hadde valgt å sove. Dette har gitt viktig informasjon om hva slags bolplasser som urbane piggsvin foretrekker, og det kan si oss noe om hvordan vi kan legge til rette for at piggsvin i fremtiden finner gode og trygge bolplasser med tilstrekkelig bolmateriale. Hvor hyppig piggsvinene bytter bolplass kan også si oss noe om parasittmengde i bolet, eller noe om tilstanden til bolet og bolmaterialene, eller om det er noen type forstyrrelse som piggsvin ikke liker.

Sophie undersøker er piggsvinbol under en veranda. Dette er en utrygg bolplass for piggsvin, fordi rovdyr så lett kommer til bolet og kan drepe/spise piggsvinet. Every day, the students radio tracked the hedgehogs to their nest site. One hedgehog used to sleep here under this open veranda, not very safe from dogs, fox or badgers. Foto: Beate Strøm Johansen

Piggsvin lager sine egne bol. Da trenger de tørt gress, blader eller mose til bolmaterialer. Piggsvinet bærer med seg bolmaterialet i munnen til det stedet der det vil anlegge et bol. Når haugen er stor nok, borer det seg inn i midten og begynner å rotere rundt og rundt. Da blir det dannet sammenfiltrete bolvegger med et hulrom i midten. Ungebol og vinterbol er de mest tykke og solide bolene. Sommerbolene er mer enkle med løst sammenrasket materiale. Dessverre ser vi altfor ofte at piggsvinene ikke finner nok naturlige bolmaterialer, og drar med seg plast og papir inni bolet.

Dette er et piggsvinbol. Det er en liten, løs ball med tørt gress som er et typisk sommerbol. Plasseringa av selve bolet er ikke trygg, siden det ikke er plassert tett under noe eller i svært tett buskas. Her kan hunder, rødrev og grevling komme til bolet uten problemer. This is a close-up photo of the nest of the hedgehog under the open veranda in the previous photo. Nesting material is here dry grass. The nest walls are thin and loose, typical of a summer nest not used for reproduction. Foto: Beate Strøm Johansen.

Bachelorstudentene Marius og Sophie hadde med seg en gruppe UiA-ansatte på bol-omvisning på campus. Disse UiA-ansatte jobber med en biomangfoldsplan for campus UiA på Gimle, og skal komme med forslag til hvordan man bl.a. kan tilrettelegge bedre for piggsvin på universitetets område. Vi fikk se alle bolplassene til piggsvinet Tim som hadde sitt home-range på campus. Tim holdt lenge til i dette tette buskpartiet under furutreet på campus (se bildet under). Studentene strevde en god stund med å finne bolet hans.

Piggsvinet Tim lå lenge i dette tette buskpartiet på UiA campus Gimle. Marius viser fram bolet til Biomangfoldgruppa ved UiA. The bachelor students show the nest site of hedgehog male «Tim» at the university campus at UiA Gimle. Tim used this site for many days. Foto: Beate Strøm Johansen.
Slik ser Tims bol ut i de tette buskene. Det eneste bolmaterialet som han fant, var barnåler fra furutreet. Barnåler er lite egnet som bolmateriale. Vi ser at bolet er nærmest ødelagt bare fordi Tim har gått ut av det. Han flyttet seg heldigvis til et bedre sted. Photo of Tim’s nest, you see that it consists of pine needles from the pine tree behind, as these bushes provide very little nesting material, and there are no meadows or broadleafed trees around that might provide nesting material. We were happy when Tim moved to a better nesting site. Foto: Beate Strøm Johansen.

Slik så bolet ut en kveld, der Tim fortsatt lå inni bolet (se bildet under). Han hadde boret seg inn i haugen med furunåler og rotert rundt og rundt til det ble et perfekt rundt bol. Vi ser åpningen inn. Tim har brukt noe plastsøppel sammen med de tørre barnålene i bolet sitt. Heldigvis flyttet Tim til en bedre bolplass i nærheten.

Piggsvinet Tim ligger og sover inni dette bolet tidlig på kvelden. Bolet består av furunåler og plastsøppel. Ikke noe bra bolmaterialer. Photo of the same nest as previous photo, but here Tim is inside the nest. He started to remain in his nest during night time in the end of August, probably as preparation for hibernation. Some plastic was used as nesting material in addition to pine needles. Foto: Beate Strøm Johansen.

Piggsvinet Tim som har holdt til på campus-UiA sommeren 2022, flyttet seg i september opp til en bitteliten flekk av naturskog som står igjen mellom parkeringsplassen mot Hokus Pokus barnehage og de nye studenthybelbyggene. Her fant han seg en trygg bolplass dypt under en fururot, godt beskyttet mot kulde og rovdyr. Dette viser at naturområder er viktige for piggsvin, så vi må ta godt vare på de små restene som er igjen på campus, og helst forsøke å øke arealene med naturlig skogsterreng.

Piggsvinet Tim har flyttet seg opp i en bitteliten skråning med en rest av naturlig skog. Her valgte han å overvintre. Hokus Pokus barnehage på UiA campus Gimle ligger rett bak. Marius og Sophie sjekker posisjonen hans. Foto: Beate Strøm Johansen.
Under rota til furutreet midt i bildet, ligger Tim nå i dvale. Det er byggeområde på baksiden hvor det har vært en voldsom støy på dagtid denne høsten, men det virker ikke som det har skremt Tim. Foto: Beate Strøm Johansen.
Under denne fururota har piggsvinet Tim bestemt seg for å overvintre. Han har boret seg dypt innunder rota og dratt med seg gress og løv. Her ligger han trygt og godt og er beskyttet mot både kulde og rovdyr. Det er umulig å gjette at det ligger et piggsvin her. Foto: Beate Strøm Johansen.

Høsten 2022 var det kun 3 piggsvin med aktive radiosendere. To nye bachelorstudenter; Karen Margrete Vestgård Løkken og Amalie Landsverk, ble med på piggsvinprosjektet. De fikk i oppgave å radiopeile disse 3 piggsvinene hver dag og noen netter utover senhøsten, for å finne ut når piggsvinene sluttet å være aktive og ikke byttet bol lenger. Piggsvinet Tim ble værende under fururota si i den bittelille skogteigen på campus.

Her ligger piggsvinet Tim i vinterdvale. Foto: Karen Margete Vestgård Løkken.

Det andre radiomerkete piggsvinet flyttet seg en del rundt, og sov ganske ofte inni en garasje der det var stor nok sprekk under til å komme inn. Men det ble ikke her for å ligge i vinterdvale. Da flyttet det seg til Johan Øydegards like ved. Karen og Amalie fant ut at piggsvinet har funnet en godt beskyttet plass inni nypebusker, bjørnebærbusker og kristtorn, imellom en stein og et tre. Sannsynligvis har det gravd seg ned under en ruskehaug/komposthaug som ligger inni disse piggebuskene. Dette er like ved en lekeplass på Lund, så det er jo ikke stille og rolig der på dagtid!

Her er det Amalie Landsverk som radiopeiler et piggsvin på Nedre Lund i Kristiansand. Piggsvinet sov stadig vekk inni denne garasjen, men den valgte ikke dette stedet som vinterbol. Foto: Karen M. V. Løkken.
Her ligger et piggsvin i vinterdvale! Det fant en bolplass i Johan Øydegards vei, inni tett vegetasjon. Foto: Karen M. Vestgård Løkken.
Her er det Karen M. Vestgård Løkken som radiopeiler piggsvinet på Lund i Kristiansand som fant plassen til sitt vinterbol i Johan Øydegårdsvei. Foto: Amalie Landsverk.

Det tredje radiomerkete piggsvinene la sin elsk på et tett, beplantet barlindbuskfelt ved Kjøita på Lund. I fra å ligge i noe sammenrasket søppel og barlindnåler, så ser det ut som om det har gravd seg ned i bakken ved en rot under barlindbuskene. Vi får håpe at det ligger godt beskyttet mot barfrost og rovdyr her.

Kjøita på Lund i Kristiansand: i dette beplantete feltet med tette barlindbusker, i en stripe mellom bilvei og sykkelvei, har et piggsvin valgt å overvintre. Foto: Karen M. Vestgård Løkken.
Amalie prøver å finne ut hvordan overvintringsbolet til ett av de radiomerkete piggsvinene, ser ut. Dette er ved Kjøita, og det ser ut som om det har gravd seg ned i bakken ved rota til en av barlindbuskene. Foto: Karen M. Vestgård Løkken.  

Alle de 4 bachelorstudentene skal levere bacheloroppgavene sine i mai 2023. Det blir spennende å se hva de finner ut! Hvis noen har spørsmål til denne forskningen, kan man sende epost til veilederne: Lars Korslund (lars.korslund@uia.no) og Beate Strøm Johansen (beate.johansen@uia.no).

Abonner på bloggen:
error

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *