Kategorier
Zoologi

Når er parringstida for slettsnok i Norge?

Slettsnokparring på Møvik Kanonmuseum i Kristiansand 1.mai 2021. Foto: Beate Strøm Johansen

Slettsnok (Coronella austriaca) er en slangeart i Europa som man vet svært lite om, og det er fordi arten liker best å gjøre ting i det skjulte. I motsetning til hoggorm og buorm som man ofte kommer over mens de sluker et bytte eller parrer seg, så finnes det få foto-dokumentasjoner fra slettsnok. Forskere kan ha studert slettsnok i titalls år uten å ha sett verken at de spiser noe eller parrer seg. I slike tilfeller er citizen science og sosiale medier til uvurderlig hjelp. I dag har folk med seg mobiltelefonen overalt, og mobilkameraene blir bedre og bedre. I facebook-grupper med fokus på slanger dukker det i blant opp bilder som viser sjeldne begivenheter i naturen, kanskje uten at fotografen vet det selv. Dette er et nyttig verktøy for forskere, og ved hjelp av publikum har vi nå mer kunnskap om slettsnokens parringstid i Norge.

Fotodokumentasjon av slettsnokparring

Nedenfor presenteres fotodokumentasjon av de 8 slettsnokparringene som jeg til nå kjenner til. Tidsrommet spenner fra 30.april til 11.juni om våren, samt 29.august til 16.september om høsten. Formålet med dette er å stimulere leserne til å ta bilder og video av slettsnok i naturen, slik at vi framover kan få enda mer dokumentasjon av slettsnokens skjulte liv!

Biter rundt hodet på hunnen

Det er ikke uvanlig at slettsnok hannen biter rundt hunnens hode under parring. Dette kan lett mistolkes som kannibalisme, men man ser at kroppene til begge slettsnokene ligger avslappet. Ved kannibalisme (predasjon) ville de ha slynget kroppen tett rundt den andre, lik en kvelerslange. Her ser vi at det er litt blod rundt bittet, og det kan komme av at hunnen blir skremt av fotografens tilstedeværelse og forsøker å komme seg løs. Slettsnok har 6 rader med små spisse tenner i munnen, det skal derfor ikke så mye til før det blir litt blod.

Slettsnok hannen biter rundt hodet på hunnen under parring. Slettsnokparring 29.mai 2003 på Mølen i Larvik. Foto: Trond Baugen.

Henger sammen under parring

Under parring henger slettsnok sammen, slik som hos hunder. Ofte blir hannen slept etter hunnen. På bildet under ser du parrende slettsnoker. Det er ikke «hodebiting», men det er ukjent om hannen beit rundt hunnens hodet ved begynnelsen av parringen.

Parrende slettsnoker på en skogsti i Rykkin, Bærum 14.mai 2018. Foto: Otto Munthe-Kaas

På selveste 17.mai 2022 ble det filmet en slettsnokparring ved Nevlungstranda i Larvik. Bilde under er tatt ut av videoen til Ståle Knutsen. Året før, 30.april 2021, fotograferte Ståle Knutsen en slettsnokparring omtrent samme sted. Disse to vises bare som en prikk på kartet.

Slettsnokparring ved Nevlungstranda i Larvik, 17.mai 2022. Foto: Ståle Knutsen.

Tidligste datoen på dokumentasjon av slettsnokparring

Den aller tidligste datoen vi har dokumentasjon på slettsnokparring i Norge er 30.april. På bildet under ser vi at hannen biter forsiktig over hunnens hode rett forfra. Det ser unektelig litt skummelt ut for hunnen, men kroppene deres ligger avslappet og med kloakkene mot hverandre i parring.

Slettsnokparring 30.april 2021 på Nevlungstranda i Larvik. Foto: Ståle Knutsen.

Det har gått litt tid, og hannen har sluppet taket i hunnens hode. Antakeligvis prøver hunnen å dra seg i skjul i en fjellsprekk, med hannen slepende etter seg. Vi ser at de henger sammen ved kloakkene. Hannslanger har to hemipiniser, men bare den ene brukes av gangen.

Et ekstra bilde fra slettsnokparringen 30.april 2021 i Nevlunghavn, Larvik. Foto: Ståle Knutsen.

Slettsnokparring om sommeren

Det er dokumentert slettsnokparring så seint som 11.juni (2018), på Krokvann i Kristiansand. Det var daværende bachelorstudent i biologi, Rune Langemyr, som oppdaget det amorøse paret. Rundt der krøp det 4 svært yre og hissige hannslettsnok som sikkert hadde håpet at det var de som ble valgt av hunnen.

Slettsnokparring 11.juni 2018, på Krokvann i Kristiansand. Bildet er tatt ut av en video som man kan se på Youtube. Foto/video: Beate Strøm Johansen.

Kart over dokumenterte slettsnokparringer

Her ser vi et kart over de 8 dokumenterte slettsnokparringene i Norge som jeg (forfatteren) kjenner til. Vi har fotografier/video av 6 parringer om våren, og 2 parringer om høsten. Det er god spredning fra slettsnokens vestgrense i Norge ved Stavanger, og østover langs kysten helt til Moss i Østfold (Viken) nær slettsnokens østgrense mot Sverige. Nordgrensen for slettsnokens kjente utbredelse i Norge er litt nord for Oslo/Bærum.

Kart over de 8 lokalitetene der slettsnokparringer er fotodokumentert. Copyright: Open Street Map contributors. Kartet er laget i www.artsobservasjoner.no og etterpå forbedret layout i irfanView64 av Beate Strøm Johansen.

Høstparring hos slettsnok

Under ser dere bilder fra de to eneste (til nå) kjente høstparringene hos slettsnok. Dette er den første dokumentasjonen i Norge på at slettsnok kan parre seg om høsten. Bildet er tatt 29.august 2014 i Sandnes, Rogaland. Man ser at hannen biter forsiktig om hunnens hode rett forfra. Det er tydelig fargeforskjell mellom dem, der hannen er lys rødbrun i fargen, mens hunnen har mer grå bunnfarge og mørkebrune pletter. Dette er typisk hos slettsnok, hannen er blassere og mer gyllen i kroppsfarge. Men det finnes mange unntak!

Første fotodokumentasjon av slettsnokparring om høsten. 29.august 2014 i Sandnes, Rogaland. Foto: Gro Pedersen.
Andre fotodokumentasjonen av høstparring hos slettsnok i Norge. Dette ble tatt så seint som 16.september 2020 i Moss. Foto: Geir Hermansen.

Uansett om slettsnok parrer seg om våren eller høsten, så fødes ungene sensommer-høst.  I Norge skjer fødslene oftest i andre halvdel av august, men kan variere fra slutten av juli til slutten av september (Johansen, Sørensen & Nyberg, 2022). Dette er vanlig hos slangearter på nordlige breddegrader, både hos snokfamilien Colubridae, og hoggormfamilien Viperidae. Hovedperioden for parringer hos mange nordlige arter regnes for å være om våren, mens høstparringer også er observert hos flere arter. Slettsnok parrer seg tydeligvis sjeldent åpenlyst, og de få dokumenterte observasjonene gjør at vi kan feile i å angi en korrekt parringstid. Det eneste sikre vi kan om slettsnokens parringstid, er at arten i Norge har en utvidet parringsperiode fra slutten av april til andre uka i juni, og at de også parrer seg i fra slutten av august til midt i september. Vi håper at vi vil få inn mer dokumentasjon på slettsnokparringer fra publikum, slik at vi etter hvert kan få mer sikker kunnskap om denne siden av slettsnokens liv.

Hvis du sitter på bilder eller video av parrende slettsnoker (eller at det muligens kan dreie seg om parring), så ikke nøl med å sende en epost med bilder og info om sted/dato til meg: beate.johansen@uia.no

Dette blogginnlegget er basert på denne nylig publiserte artikkelen:

Johansen,B., Sørensen, P. & Nyberg, S.O. (2022). Mating activity and parturition of the smooth snake Coronella austriaca in Norway. The herpetological Bulletin 160: 13-18.

Det kommer også en artikkel på norsk i tidsskriftet Fauna høsten 2022 (manus er sendt inn og akseptert).

Abonner på bloggen:
error

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *