Kategorier
Zoologi

Verdens-sensasjon: første foto-dokumentasjon av slettsnok som spiser fugleegg

Slettsnok Coronella austriaca i ferd med å sluke eggene til hagesanger Sylvia borin oppe i et kratt cirka 1 meter over bakken. Denne unike begivenheten skjedde 5.juni 2015 i Sekkekilen i Bamble kommune (Telemark).

Ny publikasjon fra Naturmuseum og botanisk hage, UiA

1.oktober 2021 ble nyheten om den fugleegg-spisende slettsnoken i Norge publisert i tidsskriftet The Herpetological Bulletin. Dette er første gang det publiseres bilder av slettsnok som spiser fugle-egg, så langt vi kjenner til. I tillegg er reiret oppe i et tre, og ikke nede på bakken, der slettsnok vanligvis oppholder seg. Dette er et viktig og nytt bidrag til kunnskapen om vår sjeldneste slange: slettsnok (Coronella austriaca).

Artikkelen ble publisert her:

Johansen, B.S. & Flaatten, Ø. (2021). Oophagy in the Smooth snake Coronella austriaca – first photographic record of bird egg predation. Herpetological Bulletin 157 (2021) 35.

I tillegg er en norsk populærvitenskapelig artikkel om den samme hendelsen publisert i 2021 i Fauna, tidsskriftet til Norsk Zoologisk Forening:

Johansen & Flaatten Fauna 74 (3-4) 138-141

Vi ser at det er 4 egg i fuglereiret til hagesangeren når Øystein Flaatten oppdager slettsnoken. Hagesanger legger vanligvis 4-6 egg, så når det var 4 egg i reiret på de første bildene, tyder det på at slettsnoken hadde ankommet kort tid før

Bakgrunn for at oppdagelsen om den reirplyndrende slettsnoken ble kjent

Zoolog Beate Strøm Johansen (jeg) ved Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i Agder gjorde i 2019 en undersøkelse om slettsnokens utbredelse i Norge ved å be publikum om hjelp (public science project). Alle lokalaviser i fylker innenfor slettsnokens utbredelse ble bedt om å trykke et oppslag der publikum ble oppfordret til å sende inn sine slettsnokbilder med sted og dato. Det kom inn over 500 slettsnokobservasjoner, og alle ble rapportert i www.artsobservasjoner.no. Den 31.juli 2019 fikk jeg tilsendt en epost fra Øystein Flaatten i Bamble (Vestfold og Telemark fylke), der han viste foto av en slettsnok oppe i et kratt i ferd med å sluke fugleegg. Dette var en sensasjon! Norges slettsnokekspert gjennom de siste 40 år, Pål Sørensen, hadde aldri hørt om at slettsnok spiste fuglegg – ihvertfall ikke oppi trær! Her måtte det gjøres litteratursøk tilbake til gamle dager!

Mellom hvert egg som slettsnoken slukte, måtte den rette ut framkroppen litt så egget kunne passere videre ned i tarmsystemet.

Slettsnok spiste måltrostegg i år 1909

Litteratursøk avdekket en gammel kilde på tysk publisert i 1909-1910 der W. Zschokke beskriver en hendelse der en slettsnok klatret opp i et tre og spiste de blå eggene til måltrost Turdus philomelos. Måltrostens egg var for store for å svelges hele, så den smarte slettsnoken knuste eggene ett etter ett ved å dunke hodet mot egget som den hadde vippet opp på den oppkveilete slangekroppen sin i reiret.

Den andre kilden jeg fant, var fra 1934 der Schreitmuller holdt slettsnok i terrarier og la inn fugleegg fra rødstjert Phoenicurus ochruros og fra gråspurv Passer domesticus. Han beskriver hvordan slettsnoken slukte disse eggene. Utover disse to kildene har jeg ikke klart å finne noen publiserte funn av slettsnok som spiser fugleegg.

Hvis du har interesse av å lese om hele hendelsesforløpet, så anbefales artikkelen i Fauna 2021 ( Johansen & Flaatten Fauna 74 (3-4) 138-141 ). Tidsskriftene blir lagt ut på nettsidene til Norsk Zoologisk Forening etter en tid: https://zoologi.no/tidsskrift-fauna/

Slettsnoken sluker det siste egget. Egget knuste under slukingen og eggeplomme og skall ligger klint rundt slettsnokens hode. Dette var det første av de tre siste bildene som ble tatt. Så snart slangen hadde spist det siste egget, så gled den lynraskt ned fra reiret og forsvant.
Hele episoden med reirplyndring varte i 45 minutter, fra kl 10:16 til kl 11:01. Her er slettsnoken i ferd med å svelge det siste egget, og deretter forsvant den raskt.

Øystein Flaatten hadde bare en gammel mobiltelefon med dårlig kamera, bildekvaliteten er derfor slik som den er. Dette er uansett en fantastisk naturobservasjon som han har fått dokumentert! Derfor en oppfordring til alle: Gå ut i naturen og ta bilder! Kanskje blir det deg som neste gang er på rett sted til rett tid og får anledning til å dokumentere en sjelden begivenhet i naturen!

Alle fotografier er tatt av Øystein Flaatten.

Abonner på bloggen:
error

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *