Kategorier
Uncategorized

Grindhvalskjelett sikret til museumssamlingene

Onsdag den 4. desember ble siste del av skjelettet på den døde grindhvalen fra Tromøya sikret for museets samlinger. Grindhvalen ble funnet død ved Såda på utsiden av Tromøy i slutten av oktober. Den 5. november dro zoolog Roar Solheim og taksidermist Erik Bargeman for å sjekke kadaveret og undersøke om hvalen hadde magen full av plast. Funn av andre tannhvaler med store mengder plast ga grunn for å se om også denne grindhvalen kunne ha lidd samme skjebne. NRK Sør-nytt var med og filmet hele seansen, som ble sendt som live-streaming på nettet (https://www.nrk.no/sorlandet/apner-dod-hval-i-arendal-_-skal-sjekke-magen-for-plast-1.14769814). Siden hvalen havnet inne i nasjonalparkområdet, ble det avklart med forvaltningsmyndighetene på forhånd at hvalen skulle få ligge og brytes ned eller spises opp på stedet i løpet av vinteren.

En uke senere, den 12. november, dro zoolog og taksidermist fra museet tilbake og hentet hodet og halevirvlene fra grindhvalen. Kjøtt og spekk ble skåret løs fra skjelettdelene, slik at dette kunne ligge igjen til åtselspisere. Onsdag 4. desember hentet Erik Bargeman sammen med vaktmester Bjarne Svendsen inn de siste skjelettdelene fra grindhvalen; nakkehvirvler og brystdelen med ribbein. Det som ble liggende igjen etter hvalkadaveret er nå bare kjøtt, innvoller og spekk, alt tilgjengelig for åtselspisere. Hvis det blir kraftige vinterstormer kan også en del av restene bli skyllet ut i havet igjen, til glede for sjøstjerner og andre bunnlevende havdyr.

Skjelettet og kraniet vil etter hvert bli renset ved Naturmuseet. Det blir det største komplette skjelettet som vi hittil har ivaretatt fra noe pattedyr, siden hvalen var nesten 4,5 meter lang.

Den døde grindhvalhunnen slik den lå 5. november 2019. Foto: Roar Solheim.
Mediebilde fra live-streamingen av obduksjonen av grindhvalen. Foto: Roar Solheim.
De seks første hvirvlene i hvalens rygg. Øverst Atlas-hvirvelen, som fester ryggen til kraniet. Hos hvalene er Atlasvirvelen sammenvokst med fem eller seks av de neste virvlene slik at dette ser ut som en enhet. Foto: Erik Bargeman.
Kategorier
Uncategorized

Lirype på museumsvisitt – et forunderlig besøk

Slik ble lirypa funnet utenfor museet på morgenen 2. desember 2019. Foto: Roar Solheim.

Liryper flyr vanligvis ikke inn i bymiljøer, men i dag fikk museets zoolog seg en overraskelse. Ei lirype ble funnet død utenfor Naturmuseet! Fuglen lå i en krok på baksiden av magasinbygget. Liryper kan av og til trekke ut mot kysten av Agder i vinterhalvåret. Dette skjer som regel når fjellbjørk og andre beiteplanter dekkes av et tykt islag slik at rypenes mat blir utilgjengelig. Vi har ikke fått noen meldinger om slike tilstander foreløpig i Agderfylkene denne vinteren. Lirypa KAN muligens ha blitt plassert av mennesker utenfor museet, men det virker søkt at en finner ikke skulle ha levert den sammen med funnopplysninger til oss på museet. Fuglen var helt fersk med utbulende øyne som på en helt nylig død fugl. Dette taler for at lirypa faktisk har kommet seg til Gimle og har omkommet her, uten innblanding fra mennesker. I så fall er dette det mest forunderlige fuglefunnet vi har gjort på lenge. Fuglen blir skinnlagt og lagt inn i museets vitenskapelige skinnsamlinger.

Lirypas øye bulet ut som hos en nylig død fugl, noe som tyder på at den har omkommet utenfor museet natten mellom 1. og 2. desember. Foto: Roar Solheim.
Kategorier
zoologi

Piggsvin i Kristiansand

Finnes det egentlig piggsvin i Kristiansand? Eller er de forsvunnet? Hvis det fortsatt finnes piggsvin i Kristiansand – i hvilke bydeler finner man dem?

For å finne ut dette på den enkleste måten, ba jeg Kristiansands befolkning om hjelp. NRK Sørlandet radio, Sørlandsavisen, Avisa Barn i Byen og Egsposten hjalp til med å formidle at Naturmuseum og botanisk hage ved UiA ønsket hjelp til å finne ut hvor i Kristiansand det finnes piggsvin.

Det strømmet inn med eposter, sms’er, meldinger på Facebook og Messenger. Det ble en travel høst på jobben!

14.november 2019 var det kommet inn 203 piggsvinobservasjoner som jeg la inn i den offentlige portalen: www.artsobservasjoner.no.

Fra før lå det 31 piggsvinregistreringer i Kristiansand. Etter min kartlegging i 2019 med publikums hjelp var dette økt til 234!

La oss se på kartet over hvor i Kristiansand det er sett piggsvin:

Kartet viser de 203 piggsvinobservasjonene som Beate S.Johansen har registrert ved publikums hjelp i kartleggingen i Kristiansand. Blå prikker betyr flere observasjoner i dette området. Gule prikker betyr en observasjon.
Kartet viser piggsvinobservasjoner i alle år i www.artsobservasjoner.no, men de fleste observasjonene er fra 2019.

Vi kan dele opp kartet for å se nærmere på hvor piggsvinobservasjonene er gjort. Kartet under viser den vestlige delen av Kristiansand med Vågsbygd og Flekkerøya. Det kommer tydelig fram at piggsvin ble ofte sett på Flekkerøya, mens i Vågsbygd er det svært få observasjoner av piggsvin. Hvis man har lyst til å oppleve et levende piggsvin, bør man derfor ta en kveldstur til Flekkerøya i sommerhalvåret.

Piggsvinobservasjoner i Vågsbygd og Flekkerøya.

Hvis vi ser på kartet over den midtre og østlige delen av Kristiansand, ser vi at det er to områder som peker seg ut med mange piggsvinobservasjoner; Gimle/Lund, og Søm/Dvergsnes/Fidje:

Piggsvinobservasjoner i midtre og østlige delen av Kristiansand. Basert på de 203 innkomne observasjonene fra publikum som Beate S. Johansen har lagt inn i : www.artsobservasjoner.no. Blå prikker betyr flere observasjoner samme sted, mens gule prikker er en observasjon. De fleste prikkene er fra 2019, noen fra årene før.
Piggsvin i en hage i Kristiansand en sen kveld. Foto: Beate Strøm Johansen

Så er spørsmålet: Hva slags nytte har vi av denne kartleggingen? Fikk vi svar på spørsmålet vårt – finnes det piggsvin i Kristiansand i 2019? – Ja! Det fantes ubetinget flere piggsvin i Kristiansand sommeren 2019. Selv om piggsvin kan bevege seg 4-5 kilometer per natt, så er observasjonene fra så mange ulike boligområder at ett individ ikke har kunnet bevege seg fra det ene området til det andre.

Hvis det fortsatt finnes piggsvin i Kristiansand – i hvilke bydeler finner man dem? -Kartene viser opphopning av prikker (=piggsvinobservasjoner) i boliområder på Flekkerøya, Gimle/Lund, Søm/Dvergsnes/Odderhei/Fidje.

Hvorfor peker disse boligområdene seg ut som gode piggsvinområder? Er det spesielle egenskaper, som for eksempel nærhet til skog? Lite biltrafikk? Fartsdumper? Få løshunder? Få naturlige rovdyr? Uryddige hager der piggsvin finner mat og bolmaterialer? Gode bolplasser under terasser og hagehus? Mange mennesker som setter ut mat og vann?

Eller skyldes det tilfeldigheter – at akkurat i disse områdene har publikum fått med seg at det pågår en piggsvinkartlegging og de tar seg bryet med å sende inn sine observasjoner?

Kan vi stole på opplysningene? Piggsvin er den eneste pattedyrarten med pigger (omdannete hår), og er derfor umulig å ta feil av. Dette er en stor fordel når man benytter seg av publikums observasjoner i en undersøkelse. Piggsvin er også en art som mange mennesker setter stor pris på, folk setter ut vann og mat og bygger piggsvinhus og ønsker at piggsvinene skal bli i hagen deres. Det er altså et dyr som blir lagt merke til. Allikevel er det nok mange piggsvin som tusler ubemerket gjennom hager i nattens mulm og mørke. Det er relativt små dyr, og kan leve bortgjemt i hekker og kratt. Det kan derfor leve piggsvin i et område uten at de blir observert.

Sommeren 2019 hadde en lengre tørkeperiode, og piggsvinene kom da ofte ut tidlig om ettermiddagen for å lete etter mat i hagene. Foto: Beate Strøm Johansen.

Vet vi nå hvor mange piggsvin det er i Kristiansand? -Nei. For å finne ut hvor mange piggsvin som er i et område, må vi merke hvert enkelt individ. Det kan enkelt gjøres med en liten malingsflekk på piggene, der man lager seg sitt eget system for hvor man setter malingsflekken, og fargen på malingen. Hvis man ikke individmerker piggsvinene, kan man lett konkludere med at det er det samme piggsvinet som holder til i hagen hele sommeren. Det kan det også være, men det kan også være 10 ulike piggsvin! Ett aktivt piggsvin kan vandre mye rundt i et boligområde og resultere i at mange mennesker observerer det, som igjen kan gi mange prikker på kartet.

Mange prikker på kartet, eventuelt blå prikker (som betyr flere observasjoner samme sted), kan altså både bety at det finnes flere piggsvin der, eller at det lever ett piggsvin der som blir sett av mange.

Enkel individmerking av piggsvin. En malingsflekk påføres piggene (ikke få maling på huden) i et system som man lager selv. Her har det venstre piggsvinet en blå flekk «høyre, bak», mens det øverste piggsvinet har en flekk «venstre, midt». Ved å gjøre dette kan man få oversikt over hvor mange piggsvin som holder til i et område.

Selv om det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål om piggsvinbestanden i Kristiansand, så er en slik kartlegging et svært godt utgangspunkt for videre undersøkelser. Hvis det gjøres tilsvarende kartlegginger i flere byer og tettsteder i Norge, og med jevne mellomrom, kan man finne trender i bestandsutviklingen. I flere Europeiske land er piggsvinet i tilbakegang, og det drives intensiv forskning og bestandsovervåkning. Uten bestandsovervåkning kan man risikere å plutselig miste en vanlig art som man har tatt som en selvfølge.

Piggsvin i en hage i Kristiansand. Foto: Beate Strøm Johansen